Noutăți privind acordarea concediului de îngrijitor salariatului!


Ordinul nr. 2172/2022, publicat în Monitorul Oficial nr. 1241/2022, prevede acordarea concediului de îngrijitor.

Angajatorul are obligaţia acordării concediului de îngrijitor salariatului, la solicitarea scrisă a acestuia.

În termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la momentul înaintării solicitării, salariatul are obligaţia depunerii la angajator a documentelor prin care face dovada faptului că persoana căreia i-a oferit îngrijire sau sprijin este rudă sau o persoană care locuieşte în aceeaşi gospodărie cu acesta, precum şi a existenţei problemei medicale grave care a determinat solicitarea concediului de îngrijitor de către salariat.

Documentele prin care face dovada faptului că persoana căreia i-a oferit îngrijire sau sprijin locuieşte în aceeaşi gospodărie cu angajatul sunt, după caz, actul de identitate al persoanei care necesită îngrijire din care rezultă acelaşi domiciliu sau reşedinţă cu salariatul, actul prin care persoana a fost luată în spaţiu, adeverinţa de la asociaţia de proprietari/locatari sau declaraţia pe propria răspundere a salariatului din care să rezulte faptul că persoana căreia salariatul i-a oferit îngrijire sau sprijin locuieşte în aceeaşi gospodărie cu acesta cel puţin pe perioada concediului de îngrijire.

Printre problemele medicale grave pentru acordarea concediului de îngrijitor amintim:

I. Afecţiuni de oftalmologie:
1. Retinoblastomul cu invadare de orbită/operat (la copii) şi care necesită tratament radioterapic şi chimioterapic;
2. Tumori intraoculare cu invadare orbitară şi necesitate de tratament chimioterapic;
3. Tumori ale anexelor globului ocular (pleoape, conjunctivă, aparat lacrimal, orbită) cu invadare orbitară sau metastaze la distanţă, cu necesitate de tratament;
4. afecţiuni oftalmologice cu afectare severă a acuităţii vizuale şi/sau a câmpului vizual.

II. Afecţiuni de psihiatrie:
1. Schizofrenie şi tulburarea schizoafectivă (perioada postspitalizare după un episod acut de boală);
2. Demenţe (formele care nu necesită spitalizare sau internare într-un centru de îngrijiri permanente);
3. Tulburări depresive severe cu risc suicidar (până la internare);
4. Psihoza şi depresia post – partum;
5. Tulburarea afectivă bipolară (perioada postspitalizare după un episod acut de boală sau refractare la tratament);
6. Întârziere mintală cu decompensări psihotice şi tulburări semnificative de comportament;
7. Tulburări psihice semnificative asociate dependenţei de substanţe psihoactive.

Documentul medical prin care se face dovada existenţei problemei medicale grave va fi reprezentat de biletul de externare din spital sau, după caz, de adeverinţa medicală emisă de medicul curant ori de medicul de familie al persoanei cu probleme medicale grave.