Category: Salarizare

 • Măsuri temporare referitoare la salarizarea grefierilor şi a altor categorii de personal din cadrul instanţelor judecătoreşti

  OUG nr. 93/2024 prevede aprobarea unor măsuri temporare referitoare la salarizarea grefierilor şi a altor categorii de personal din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, a personalului de instruire de specialitate juridică propriu şi a personalului de instruire de specialitate juridică colaborator din cadrul Şcolii Naţionale de Grefieri, precum şi a…

 • Dreptul la preaviz!

  Preavizul este un drept al uneia dintre părți, în timp ce pentru cealaltă reprezintă o obligație. Astfel, avem atât dreptul, cât și obligația, atât a angajatorului cât și a salariatului, prevăzute de Codul muncii, însă durata și condițiile sunt elemente negociabile, fiind obligatorie precizarea lor în cadrul contractului individual de muncă.

 • Salariul de bază minim brut pe ţară a fost majorat la 3700 lei!

  În Monitorul Oficial nr. 529/2024 a fost publicată Hotărârea nr. 598/2024 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată. Măsura va avea efecte pozitive la nivel social, prin stimularea ocupării în sectoarele în care există cerere de forță de muncă și reducerea muncii la negru și la nivel economic, prin creșterea…

 • Guvernul a adoptat creșterea salariului minim!

  Executivul a aprobat creșterea salariului minim brut pe țară garantat în plată de la 3.300 de lei lunar, cât este în prezent, la 3.700 de lei lunar. În România, beneficiază în prezent de salariul minim brut garantat în plată aproximativ 760.000 de salariați.

 • Persoana singură din familia monoparentală nu poate fi obligată să presteze muncă de noapte!

  În Monitorul Oficial nr. 507/2024 a fost publicată Legea nr. 161/2024 pentru modificarea art. 128 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii. Menționăm că munca prestată între orele 22,00 – 6,00 este considerată muncă de noapte.

 • Acordarea indemnizaţiei de hrană pentru personalul din sistemul de învăţământ!

  Pentru personalul din sistemul de învăţământ, acordarea indemnizaţiei de hrană se stabileşte prin raportare la salariul net cuvenit funcţiei de bază. Potrivit Ordinului nr. 4441/2024 indemnizaţia de hrană se acordă personalului din sistemul de învăţământ al cărui salariu lunar net format din drepturile salariale aferente funcţiei de bază, altele decât indemnizaţia de hrană, este până…

 • Angajatorii ar putea deconta achiziționarea ochelarilor de vedere pentru angajați în limita sumei de 500 lei!

  În Monitorul Oficial nr. 484/2024 a fost publicată OUG nr. 53/2024 privind măsurile referitoare la salarizarea personalului din unele sectoare de activitate bugetară, precum şi reglementarea unor aspecte organizatorice. Prin această ordonanță, o majorare salarială cu 10% se va aplica, în două tranșe, pentru mai multe categorii de angajați din administrație.

 • Remunerarea personalului și membrilor Consiliului în cadrul ASF!

  Regulamentul nr. 5/2024 privind regimul şi principiile aferente remunerării personalului şi membrilor Consiliului în cadrul Autorităţii de Supraveghere Financiară a fost publicat în Monitorul Oficial. Reperele esenţiale ale misiunii Autorităţii de Supraveghere Financiară constau în asigurarea integrităţii, transparenţei şi a funcţionării corecte a pieţelor financiare nebancare, precum şi în protejarea intereselor şi drepturilor consumatorilor produselor…

 • Ajutor de minimis pentru perfecţionarea/recalificarea angajaţilor din societăţi!

  Ordinul nr. 20693/2024 aduce modificări Schemei de ajutor de minimis pentru perfecţionarea/recalificarea angajaţilor din societăţi. Ajutoarele de minimis acordate în cadrul prezentei scheme pot fi cumulate cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2023/2.832 al Comisiei, în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv.

 • Modificări ale Legii salarizării!

  Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice a fost modificată și completată de OUG nr. 40/2024. Actul normativ creează cadrul legal pentru a putea fi plătit personalul medical care aparține ministerelor și instituțiilor din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională și care efectuează gărzi.