Category: Articole

 • Răspunderea patrimonială a angajatului!

  Conform Codului muncii, salariaţii răspund patrimonial, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina şi în legătură cu munca lor. În situaţia în care angajatorul constată că salariatul său a provocat o pagubă din vina şi în legătură cu munca sa, va putea solicita salariatului, printr-o notă de…

 • Cod de conduită pentru prevenţia şi sancţionarea xenofobiei, radicalizării şi discursului instigator la ură

  Ordinul nr. 4043/2024 prevede aprobarea Codului de conduită pentru prevenţia şi sancţionarea xenofobiei, radicalizării şi discursului instigator la ură. Scopul prezentului cod este de a preveni replicarea în România a evoluţiilor negative înregistrate în alte ţări în urma faptelor asociate antisemitismului, xenofobiei, radicalizării şi discursului instigator la ură şi de a combate atitudinile şi comportamentele…

 • Munca suplimentară. Drepturi și obligații!

  Munca prestată în afara duratei normale a timpului de muncă săptămânal este considerată muncă suplimentară. Codul muncii prevede că munca suplimentară nu poate fi efectuată fără acordul salariatului, cu excepţia cazului de forţă majoră sau pentru lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlăturării consecinţelor unui accident.

 • Clarificări privind categoriile de concedii medicale pentru care nu va fi percepută contribuția la sănătate!

  În Monitorul Oficial nr. 347/2024 a fost publicată OUG nr. 34/2024 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de cupluri mamă – nou – născut defavorizate cu tichete sociale pe suport electronic acordate din fonduri externe nerambursabile pentru nou – născuţi, pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi prorogarea unui termen. Ordonanța de…

 • A fost ratificat Acordul privind Curtea unică în materie de brevete!

  În Monitorul Oficial nr. 337/2024 a fost publicată Legea nr. 81/2024 care prevede ratificarea Acordului privind Curtea unică în materie de brevete, deschis spre semnare şi semnat de România la Bruxelles la 19 februarie 2013. Se instituie o Curte unică în materie de brevete în vederea soluţionării litigiilor referitoare la brevetele europene şi la brevetele…

 • Va fi acordată finanțațare pentru capacitățile de producere de energie electrică cu emisii reduse de carbon

  Hotărârea nr. 318/2024 prevede aprobarea cadrului general pentru implementarea şi funcţionarea mecanismului de sprijin prin contracte pentru diferenţă pentru tehnologiile cu emisii reduse de carbon. Prin acest mecanism se asigură finanțare nerambursabilă sub formă de ajutor de operare pentru capacitățile de producere de energie electrică cu emisii reduse de carbon.

 • Deşeurile de medicamente se pot depune de către cetăţeni la spitale publice sau private!

  Au fost aprobate Instrucțiunile nr. 6226/2024 privind modalitatea de gestionare a deşeurilor de medicamente neutilizate şi/sau expirate provenite de la populaţie. Deşeurile de medicamente rezultate de la populaţie sunt reprezentate de medicamente cu termenul de valabilitate depăşit, medicamente care nu mai sunt utilizate, reziduuri de medicamente, medicamente care au recipiente deteriorate, medicamente retrase de pe…

 • Norme de igienă pentru saloanele de înfrumuseţare şi saloanele de tatuaj!

  Au fost aprobate Normele de igienă pentru saloanele de înfrumuseţare şi saloanele de tatuaj, piercing şi implantare dermală.

 • Încheierea contractului individual de muncă!

  Contractul individual de muncă se încheie în baza consimţământului părţilor, în formă scrisă, în limba română, cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii de către salariat. Potrivit Codului muncii, părţile pot opta să utilizeze la încheierea, modificarea, suspendarea sau, după caz, la încetarea contractului individual de muncă semnătura electronică avansată sau semnătura electronică calificată.

 • O modificare legislativă vizează eliminarea blocajului privind studiile clinice!

  OUG nr. 33/2024 prevede modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2022 privind stabilirea cadrului instituţional şi a măsurilor necesare pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 536/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind studiile clinice intervenţionale cu medicamente de uz uman şi de abrogare a Directivei…