Tag: gospodarie

  • Noutăți privind acordarea concediului de îngrijitor salariatului!

    Ordinul nr. 2172/2022, publicat în Monitorul Oficial nr. 1241/2022, prevede acordarea concediului de îngrijitor. Angajatorul are obligaţia acordării concediului de îngrijitor salariatului, la solicitarea scrisă a acestuia. În termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la momentul înaintării solicitării, salariatul are obligaţia depunerii la angajator a documentelor prin care face dovada faptului că…

  • Exportul de buştean interzis pe o perioadă de 10 ani!

    În Monitorul Oficial nr. 402/2020 a fost publicată Legea nr. 57/2020 privind gospodărirea durabilă a pădurilor României. Legea prevede că se interzice exportul de buştean, cu sau fără coajă, sau lemn rotund, pentru o perioadă de 10 ani în spaţiul extracomunitar începând cu data de 1 ianuarie 2021.