Categories
Articole Dreptul muncii Economie IMM Persoane juridice. Societăţi Piaţa muncii Salarizare

Avantaje sporite pentru angajatorii ce încadrează în muncă șomeri și absolvenți ai unor instituții de învățământ

Se spune că munca îl scapă pe om de (cel puțin) trei lucruri nedorite: de plictiseală, de fapte rele și de sărăcie. Cu condiția ca omului să-i placă munca. În România, asistăm la o situație paradoxală. Deși unii antreprenori se plâng de lipsă de personal, de numărul mare de posturi neocupate, există sute de mii de persoane ce nu muncesc și nici n-au de gând.

Alții ar vrea să se angajeze, dar au dificultăți pe piața muncii. Poate fi vorba despre șomeri de lungă durată, persoane discriminate din cauza vârstei avansate sau tineri absolvenți care n-au reușit să acumuleze o experiență consistentă. E clar, pentru anumite categorii de cetățeni accesul la un loc de muncă este mai anevoios.

Cea mai importantă resursă a unei națiuni sunt oamenii. Dacă observăm situația din statele dezvoltate economic, vom constata, mereu, că un mare procent din populația aptă de muncă este bine integrat în „câmpul muncii”.

Persoanele înalt calificate în domeniul lor de activitate nu întâmpină, de regulă, dificultăți la angajare sau la schimbarea locului de muncă. În schimb, în beneficiul unor persoane care nu dețin acele calificări, cunoștințe sau aptitudini foarte căutate pe piața muncii, pot fi necesare măsuri de sprijinire a încadrării în muncă.

Aceste măsuri de sprijin, dintre care unele sunt prevăzute în Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, nu-s perfecte. Sunt, totuși, perfectibile! Unele constau în beneficii acordate angajatului, altele în stimulente acordate angajatorilor ce încadrează persoane ce fac parte din categoriile vulnerabile sau cu șanse de angajare reduse.

În „Monitorul oficial” 577/2018 a fost publicată OUG 60/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul forței de muncă. În cele ce urmează, vom trece în revistă prevederile actului normativ.

 

Prima de activare

Din recentele stiri juridice rezultă că va beneficia de o primă de activare neimpozabilă în valoare de 1000 lei orice șomer înregistrat de minimum 30 de zile la agenția județeană pentru ocuparea forței de muncă, dacă se va angaja cu normă întreagă, pentru o perioadă mai mare de trei luni, după data înregistrării la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, în condițiile în care respectivul nu primește indemnizație de șomaj.

Prima de activare neimpozabilă, în cuantum de 1000 de lei, va fi acordată în două tranșe. Cea dintâi tranșă va fi obținută la momentul angajării și va însemna jumătate din sumă. Cealaltă jumătate din sumă va fi acordată după scurgerea unui interval de trei luni de la momentul angajării. Atenție! Prima de activare de 1000 de lei nu va putea fi obținută de către cei care beneficiază de prima de instalare sau de prima de inserție.

 

Beneficii, la angajarea absolvenților

De o susținere financiară vor beneficia și angajatorii care integrează în muncă persoane ce fac parte din categoriile care, destul de frecvent, dată fiind lipsa de experiență, au dificultăți în a-și găsi un loc de muncă. Astfel, societățile care vor încadra în muncă, pe o durată nedeterminată, absolvenți ai unor instituții de învățământ, vor primi lună de lună, vreme de un an, o sumă în cuantum de 2250 lei, pentru fiecare absolvent încadrat. Până mai ieri, suma pe care o puteau obține angajatorii ce procedau în această manieră, în beneficiul unor absolvenți, era substanțial mai redusă, de numai 900 de lei.

De un asemenea avantaj financiar va beneficia și orice angajator care va încadra în muncă, pe durată nedeterminată, absolvenți care fac parte din categoria persoanelor cu dizabilități, cu mențiunea că suma va fi acordată, lună de lună, pentru o perioadă mai lungă – de un an și jumătate.

Totuși, de prevederea ce-i privește pe absolvenți nu poate beneficia chiar orice angajator. Din categoria angajatorilor excluși fac parte, de exemplu, cei care sunt obligați, prin lege, să încadreze absolvenți ai unor instituții de învățământ, precum și acei angajatori care în ultimele 24 de luni au avut raporturi de muncă cu absolvenții instituțiilor de învățământ (mai puțin în cazul în care pentru persoanele în cauză au fost încheiate contracte de muncă numai pe durata vacanțelor).

 

Alți angajatori ce pot beneficia de susținere financiară

Mai există un grup de angajatori care, după integrarea în muncă a anumitor categorii de persoane, va obține beneficii financiare consistente, pentru fiecare nou angajat în parte! E vorba despre angajatorii care vor integra în „câmpul muncii”, pentru perioade nedeterminate, șomeri ce au mai mult de 45 de ani, șomeri ce au calitatea de părinți unici susținători ai unor familii de tip monoparental, precum și șomeri pe termen lung ori tineri care, din varii motive, nu urmează vreo formă de învățământ, dar nici nu lucrează pe undeva, cu acte-n regulă.

Acești angajatori vor primi lună de lună, vreme de un an, o sumă în cuantum de 2250 lei, pentru fiecare persoană angajată care face parte din categoriile de mai sus. Angajatorii au, însă, și o obligație: raporturile de muncă nu trebuie să înceteze timp de minimum 18 luni!

De o sumă al cărei cuantum lunar va fi de 2250 de lei vor beneficia și acei angajatori care vor integra în muncă șomeri care, într-un interval de cinci ani de la data angajării, vor îndeplini condițiile pentru a li se acorda pensia anticipată parțială sau pensia pentru limită de vârstă, dacă nu pot satisface toate condițiile pe care le impune legea, spre a solicita pensia anticipată parțială.

 

Angajatorii ce încheie contracte de stagiu și ucenicie

Avantajate vor fi, potrivit ultimelor știri din contabilitate, și societățile care vor încheia contracte de ucenicie. La cerere, un astfel de angajator va beneficia, lunar, pe toată perioada de derulare a contractului de ucenicie, de o sumă în cuantum de 2250 lei.

Tot de o sumă în cuantum de 2250 lei, acordată lună de lună din bugetul asigurărilor de șomaj, vor beneficia, în urma unei solicitări, și firmele (sau alte categorii de angajatori) care vor încheia un contract de stagiu, pe durata de valabilitate a acestui contract.

 

Efectele actului normativ

Încă nu se poate spune dacă majorarea stimulentelor acordate angajatorilor va duce la angajări masive, la o creștere spectaculoasă a gradului de ocupare a forței de muncă disponibile. Dar va exista, fără îndoială, o sporire a numărului de societăți dispuse să angajeze persoane din categoriile la care am făcut referire.

Pe de altă parte, cauzele neintegrării profesionale a unei părți deloc neglijabile a populației active a României ar trebui investigate cu mai multă atenție. Astfel, s-ar putea descoperi, de pildă, că, pentru o țară precum România, sectorul privat nu-i încă suficient de dezvoltat, din cauză că legislația nu oferă cadrul optim pentru existența și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii.

În condițiile în care libertatea economică va spori iar antreprenoriatului nu i se vor mai solicita, de către autorități, 1001 de lucruri greu realizabile („marea cu sarea”, „luna de pe cer”), din punct de vedere fiscal și birocratic, vom asista la o creștere admirabilă a numărului de angajați. Decât să-i oferi omului un pește, care-l va hrăni doar o zi, mai bine îngăduie-i să pescuiască și va avea hrană întreaga sa viață!