Categories
Articole Învăţământ şi educaţie

Ultimele modificări aduse Legii educaţiei naţionale

Prin OUG nr. 128/2022 a fost modificată şi completată Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011.

Actul normativ creează cadrul legislativ necesar pentru extinderea învăţământului profesional dual la nivel universitar.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Încă un program pilot se desfăşoară în unele unităţi de învăţământ

Programul scoală – pilot pentru unităţile de învăţământ care pilotează descentralizare curriculară la nivel primar, gimnazial şi liceal teoretic a fost aprobat de Ordinul nr. 4872/2022.

Prin derogare unităţile de învăţământ pot utiliza, în vederea atingerii obiectivelor programului – pilot asumat, planuri – cadru de învăţământ şi programe personalizate, cu respectarea obiectivelor curriculare de învăţare specifice ciclului.

Categories
Articole Învăţământ şi educaţie

Până la sfârşitul anului 2025 se va operaţionaliza o reţea de “şcoli verzi”

Susţinerea şi dezvoltarea unei reţele a “şcolilor verzi” este un obiectiv strategic din domeniul prioritar “Infrastructura sistemului de educaţie” din cadrul proiectului “România Educată”.

În Monitorul Oficial nr. 705/2022 a fost publicat Ordinul nr. 4147/2022 pentru aprobarea Metodologiei – cadru privind organizarea şi funcţionarea “şcolilor verzi “.

Categories
Articole Învăţământ şi educaţie

A fost aprobat un nou Regulament de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar

Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (ROFUIP) reglementează organizarea şi funcţionarea unităţilor de învăţământ preuniversitar în cadrul sistemului de învăţământ din România, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, şi se aplică în toate unităţile de învăţământ.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Unităţile de învăţământ sunt evaluate periodic

Începând cu anul şcolar 2023 – 2024, pentru unităţile de învăţământ de stat şi particular şi componentele organizatorice ale acestora care nu au solicitat Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar conform calendarului derularea procedurii de evaluare externă în vederea acreditării, se va emite ordinul de ridicare a autorizării de funcţionare provizorie.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Elevii din Ucraina pot obţine statutul de audienţi

Ordinul nr. 3363/2022 prevede procedura care stabileşte modul de înscriere ca audienţi în unităţile de învăţământ preuniversitar sau în calitatea de participant la activităţi extraşcolare, fără obţinerea calităţii de audient, a minorilor proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina şi intraţi pe teritoriul României.

Categories
Administraţie publică locală Articole Autorităţi şi instituţii publice Învăţământ şi educaţie

ÎCCJ. Reprezentarea consiliului local în consiliul de administraţie

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost sesizată cu privire la dezlegarea unei chestiuni de drept vizând Legea educaţiei naţionale.

Pe scurt, solicitarea prevede dacă, în interpretarea dispoziţiilor art. 96 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, reprezentarea consiliului local în consiliul de administraţie al unităţilor de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică se realizează exclusiv printr-un consilier local sau poate fi mandatată şi o altă persoană fizică?

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Majoritatea unităţilor de învăţământ funcţionează cu prezenţă fizică

Începând cu data de astăzi, 22 noiembrie 2021, 16.120 de unităţi de învăţământ (cu personalitate juridică şi structuri arondate) din totalul celor 17.912 existente la nivel naţional, inclusiv unităţile conexe, vor funcţiona cu prezenţă fizică.

Categories
Articole Învăţământ şi educaţie

Creşele, de ieri, fac parte din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar!

Creşele, de ieri, fac parte din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar şi oferă copiilor antepreşcolari cu vârste cuprinse între 11 luni şi 3 ani servicii integrate de educaţie, îngrijire şi supraveghere.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Mai multe unităţi de învăţământ au primit acreditare

Mai multor unităţi de învăţământ le-au fost acordate acreditări pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 13 aprilie – 18 iunie 2021.