Categories
Activităţi industriale Economie Ştiri

Plafonul garanţiilor care pot fi acordate în cadrul Programului IMM FACTOR 2021

Pentru anul 2021, plafonul total al garanţiilor care pot fi acordate în cadrul Programului IMM FACTOR – Produs de garantare a creditului comercial şi a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia este de 1.000.000.000 lei.

Categories
Domeniul energetic Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect. Schema de ajutor de stat acordată furnizorilor de energie

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a lansat în dezbatere publică proiectul de ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei şi al ministrului finanţelor pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 1.121/1.075/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014 – 30 iunie 2021 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populaţie, care prevede următoarele:

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Economie Ştiri

Ministerul Finanţelor anunţă lansarea platformei on-line de tip ”monitoring tool”

Ministerul Finanţelor anunţă lansarea platformei on-line de tip ”monitoring tool”, prin intermediul căreia operatorii economici pot transmite toate documentele necesare accesării unui ajutor de stat în baza H.G. nr.807/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie.

Categories
Ştiri Transporturi

Aeroporturile regionale din România beneficiază de ajutor din partea statutului!

Valoarea totală estimată a ajutorului de stat pentru perioada 2019 – 2023 potrivit schemei de ajutor este de 202.016 mii lei, din care, pentru perioada 2021 – 2023, valoarea ajutorului de stat este de 139.037 mii lei.

Categories
Agricultură şi silvicultură Ştiri

A crescut valoarea maximă totală a schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură

Hotărârea nr. 1085/2020 prevede modificarea art. 10 alin. (1) şi (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Protecţie socială Ştiri

Schema de ajutor prin care sunt finanțate cheltuielile cu salariile pentru investițiile noi a fost redeschisă

Ministerul Finanţelor Publice anunţă mediul de afaceri că se pot depune cereri pentru finanţare în baza H.G.nr.332/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor noi, care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă.

Categories
Organizare judiciară

Sectorul creşterii animalelor va primi ajutor de la stat!

În Monitorul Oficial nr. 925/2020 a fost publicată Hotărârea nr. 845/2020 pentru modificarea art. 19 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1.179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Direcţia piaţa internă a fost desemnată ca unitate de implementare a unei schemei de ajutor de stat

În Monitorul Oficial nr. 826/2020 a fost publicat Ordinul nr. 2816/2020 privind desemnarea Direcţiei piaţa internă din cadrul Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri ca unitate de implementare a schemei de ajutor de stat în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum şi pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele şi subsectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul energiei electrice.

Categories
Economie Ştiri

Programul IMM FACTOR, sprijin pentru întreprinderile mici şi mijlocii

Sprijinirea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii reprezintă o prioritate a programului economic iar în acest sens a fost aprobat Programul IMM FACTOR – Produs de garantare a creditului comercial şi a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia.

Categories
Economie Ştiri

A fost aprobată schema de ajutor de minimis “Innotech Student”

A fost aprobată schema de ajutor de minimis “Innotech Student”, aferentă Programului operaţional Capital uman 2014 – 2020, axa prioritară 6 “Educaţie şi competenţe”, obiectivul specific 6.13 “Creşterea numărului absolvenţilor de învăţământ terţiar universitar şi nonuniversitar care îşi găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activităţi de învăţare la un potenţial loc de muncă/cercetare/inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.