Categories
Agricultură şi silvicultură Articole Economie

Se acordă sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite

Valoarea totală acordată în cadrul Schemei de ajutor de stat “Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite” a fost actualizată.

Categories
Economie Ştiri

Schema de ajutoare de stat privind unele măsuri pentru pregătirea portofoliului de proiecte, continuă!

Ordinul nr. 293/2022 prevede modificarea Schemei de ajutoare de stat şi de minimis privind unele măsuri pentru pregătirea portofoliului de proiecte destinat finanţării din fonduri externe nerambursabile, pentru perioada de programare 2021 – 2027, în domeniul specializării inteligente, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 894/2020.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Dreptul muncii Piaţa muncii Ştiri

Ghidul solicitantului din cadrul schemei de ajutor pentru crearea de locuri de muncă a fost actualizat

În Monitorul Oficial nr. 248/2022 a fost publicat Ordinul nr. 257/2022 privind aprobarea Ghidului solicitantului elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă – Revizia 5.

Categories
Economie Ştiri

Ministerul Finanțelor propune patru noi programe de finanțare pentru mediul de afaceri

Ministerul Finanţelor a elaborat Proiectul Ordonanţei de urgenţă pentru aprobarea şi finanţarea unor programe de garantare în domenii prioritare pentru economia românească, prin care se propune aprobarea a patru programe de garantare: PROGRAMUL IMM PROD – pentru industrializarea economiei, PROGRAMUL RURAL INVEST – pentru finanţarea afacerilor din mediul rural, PROGRAMUL GARANT CONSTRUCT – pentru sectorul construcţiilor și PROGRAMUL INNOVATION – pentru invenţii şi inovaţii.

Categories
Administraţie publică locală Autorităţi şi instituţii publice Social Ştiri

Schemă de ajutor pentru sprijinirea investiţiilor în dezvoltarea infrastructurii de termoficare

A fost aprobată Schema de ajutor de stat privind sprijinirea investiţiilor în dezvoltarea infrastructurii de termoficare centralizată – componenta distribuţie, aferentă Programului operaţional Infrastructură mare.

Categories
Ştiri

Au fost aduse modificări Programului operaţional Competitivitate

Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 3.822/2015 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat “Finanţarea activităţilor de cercetare – dezvoltare şi inovare (CDI) şi a investiţiilor în CDI prin Programul operaţional Competitivitate (POC) a fost recent modificat de Ordinul nr. 572/2021.

Categories
Economie Ştiri

Ghidul solicitantului pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat pentru stimularea investiţiilor

În Monitorul Oficial nr. 853/2021 a fost publicat Ordinul nr. 991/2021 privind aprobarea Ghidului solicitantului elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie.

Categories
Domeniul energetic Economie Ştiri

A fost aprobată Schema de ajutor de minimis privind monitorizarea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali

Ordinul nr. 859/2021 prevede aprobarea Schemei de ajutor de minimis privind monitorizarea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali, aferentă obiectivului specific 6.2 – Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali, finanţată din axa prioritară 6 – Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea susţinerii unei economii cu emisii scăzute de carbon şi din fondurile REACT – EU, după caz, din cadrul Programului operaţional Infrastructură mare (POIM 2014 – 2020).

Categories
Agricultură şi silvicultură Articole

Program de susţinere pentru producătorii de plante aromatice

În anul 2021 producătorii de plante aromatice pot beneficia de un Program de susţinere.

În Monitorul Oficial nr. 610/2021 a fost publicată Hotărârea nr. 652/2021 privind aprobarea programului de susţinere a producţiei de plante aromatice pentru anul 2021.

Categories
Activităţi industriale Economie Ştiri

Plafonul garanţiilor care pot fi acordate în cadrul Programului IMM FACTOR 2021

Pentru anul 2021, plafonul total al garanţiilor care pot fi acordate în cadrul Programului IMM FACTOR – Produs de garantare a creditului comercial şi a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia este de 1.000.000.000 lei.