Categories
Agricultură şi silvicultură Articole Economie

Se acordă sprijin pentru investiţii în pepiniere şi tehnologii moderne de producere a puieţilor forestieri

A fost aprobată schema de ajutor de stat “Sprijin pentru investiţii în pepiniere şi tehnologii moderne de producere a puieţilor forestieri, în capacităţi de condiţionare a seminţelor forestiere şi în realizarea de rezervaţii semincere şi plantaje forestiere” .

Categories
Agricultură şi silvicultură Economie Ştiri

Schema de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor continuă în 2023

Hotărârea nr. 1423/2022 prevede stabilirea datei până la care se aplică prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia.

Categories
Economie Ştiri

Ghidul solicitantului pentru instituirea schemei de ajutor de minimis în vederea tranziţiei către economia circulară

Ordinul nr. 1436/2022 prevede aprobarea Ghidului solicitantului pentru instituirea schemei de ajutor de minimis în vederea tranziţiei către economia circulară.

Bugetul maxim al schemei este echivalentul în lei al sumei de 8 milioane de euro.Numărul maxim estimat al beneficiarilor schemei, denumiţi în continuare beneficiari, este de 60.

Categories
Agricultură şi silvicultură Autorităţi şi instituţii publice Economie Ştiri

Schemă de ajutor pentru sprijinirea operatorilor din industria de fabricare a produselor de morărit

OUG nr. 154/2022 prevede instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea operatorilor din industria de fabricare a produselor de morărit, a uleiurilor şi grăsimilor, a produselor lactate şi a preparatelor pentru hrana animalelor de fermă.

Categories
Articole Economie

O schemă de ajutor este destinată întreprinderilor din sectorul cultural afectate de pandemie

Ordinul nr. 3453/2022 prevede aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sectorul cultural independent, în vederea finanţării nerambursabile a sectorului cultural independent în perioada 2022 – 2023.

Obiectivul prezentei scheme îl reprezintă susţinerea beneficiarilor prevăzuţi în prezenta schemă, a căror activitate a fost afectată negativ de răspândirea virusului SARS – CoV – 2 sau a căror activitate a fost interzisă prin ordonanţe militare pe perioada stării de urgenţă sau îngrădite pe perioada stării de alertă.

Categories
Domeniul energetic Economie Ştiri

Noi ajutoare de stat acordate întreprinderilor din sectoarele energointensive

OUG nr. 138/2022 prevede instituirea unei scheme de ajutor de stat acordat întreprinderilor din sectoarele considerate a fi expuse unui risc real de relocare a emisiilor de dioxid de carbon din cauza costurilor indirecte semnificative pe care le suportă efectiv ca urmare a transferării costurilor emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul energiei electrice, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul energiei.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Economie Ştiri

Ajutoare de stat pentru sprijinirea IMM-urilor pentru refacerea capacităţii de rezilienţă

Ordinul nr. 2096/2022 prevede aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea prin granturi pentru investiţii în retehnologizare acordate IMM-urilor pentru refacerea capacităţii de rezilienţă, aferentă Programului operaţional Competitivitate 2014 – 2020, axa prioritară 4 – “Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID – 19 şi al consecinţelor sale sociale şi asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale şi reziliente a economiei”.

Categories
Economie Ştiri

Bugetul schemei de ajutor privind stimularea investițiilor, majorat!

Hotărârea nr. 1042/2022 prevede modificarea art. 4 alin. (2) şi (3) din Hotărârea Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Importante ordonanţe au fost adoptate de Guvern!

În ultima şedinţă Guvernul a adoptat mai multe Ordonanţe de urgenţă cu importanţă majoră.

Categories
Agricultură şi silvicultură Articole Economie

Se acordă sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite

Valoarea totală acordată în cadrul Schemei de ajutor de stat “Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite” a fost actualizată.