Categories
Autorităţi şi instituţii publice Economie Ştiri

Schema de ajutor pentru sprijinirea iniţiativelor culturale se aplică până la finalul anului!

Ordinul nr. 3401/2023 prevede modificarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea iniţiativelor culturale de accelerare a digitalizării producţiei şi distribuţiei de filme, asociată Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României, pilonul IV, componenta 11 – Turism şi cultură.

Se prevede că schema este valabilă până la epuizarea bugetului alocat, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2023, dată până la care vor fi semnate toate contractele de finanţare.

Categories
Agricultură şi silvicultură Articole Economie

Se acordă sprijin pentru investiţii în noi suprafeţe ocupate de păduri

Ordinul nr. 2195/2023 prevede modificarea Schemei de ajutor de stat “Sprijin pentru investiţii în noi suprafeţe ocupate de păduri”.

Scopul schemei îl reprezintă acordarea unui sprijin financiar deţinătorilor publici şi privaţi de terenuri pretabile pentru împădurire, precum şi formelor asociative ale acestora în vederea împăduririi terenurilor deţinute.

Categories
Economie Ştiri

Ajutor de stat pentru activităţi de cercetare – dezvoltare şi inovare

Ordinul nr. 3284/2023 prevede aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru activităţi de cercetare – dezvoltare şi inovare finanţate prin prioritatea 1. “Susţinerea şi promovarea unui sistem de CDI atractiv şi competitiv în RO” a Programului Creştere inteligentă digitalizare şi instrumente financiare.

Categories
Economie Ştiri

Plata ajutorului de stat în cadrul Programului de susţinere a IMM-urilor

Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie – IMM INVEST ROMÂNIA au fost modificate de Hotărârea nr. 654/2023.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Guvernul României a adoptat Hotărârea privind organizarea Oficiului de Film și Investiții Culturale

Guvernul României a adoptat, la propunerea Ministerului Culturii, Hotărârea privind organizarea Oficiului de Film și Investiții Culturale, al doilea act normativ necesar pentru repornirea schemei de ajutor de stat pentru susținerea industriei cinematografice instituită prin H.G. nr. 421/2018.

Categories
Activităţi industriale Economie Ştiri

Un program naţional sprijină dezvoltarea producţiei interne de produse şi materiale de construcţii

În Monitorul Oficial nr. 624/2023 a fost publicată OUG nr. 68/2023 privind aprobarea şi finanţarea Programului naţional pentru dezvoltarea producţiei interne de produse şi materiale de construcţii.

Schema de ajutor de stat are ca scop susținerea financiară a investițiilor private pentru înființarea și/sau dezvoltarea capacităților de producție pentru produse și materiale de construcții.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Cooperare şi relaţii cu alte state Domeniul energetic Economie Internaţional Ştiri

Schema de ajutor destinată finanţării obiectivelor specifice pentru Promovarea energiei regenerabile

Ordinul nr. 1201/2023 prevede aprobarea unei scheme transparente de ajutor de stat destinate finanţării obiectivelor specifice OSR 2.2 – Promovarea energiei regenerabile conform Directivei (UE) 2018/2001.

Categories
Domeniul energetic Economie Ştiri

A fost aprobată schema de ajutor privind Promovarea energiei regenerabile conform Directivei (UE) 2018/2001

Ordinul nr. 1200/2023 prevede aprobarea unei scheme de minimis destinate finanţării obiectivelor specifice OSR 2.2 – Promovarea energiei regenerabile conform Directivei (UE) 2018/2001.

Categories
Articole Domeniul energetic Economie

Investiţiile în noi capacităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile sunt sprijinite financiar!

Ordinul nr. 70/2023 prevede aprobarea Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsumul întreprinderilor din cadrul sectorului agricol şi industriei alimentare.

Categories
Activităţi industriale Autorităţi şi instituţii publice Economie Ştiri

Anumiți beneficiari pot accesa garanţii de stat!

Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări a aprobat Norma “N3.15 Garanţii EximBank în cadrul schemei de ajutor de stat Ucraina”.

Conform Hotărârii nr. 90/2023 în cadrul Schemei, EximBank acordă ajutor de stat sub formă de garanţii, în numele şi în contul statului, care acoperă în proporţie de maximum 90% creditele acordate de către instituţii de credit pentru realizarea investiţiilor şi/sau pentru susţinerea activităţii curente.