Se majorează plafonul Programului IMM Plus!


OUG nr. 58/2024 prevede modificarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2024 privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM PLUS, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Prin această ordonanță, se majorează bugetul schemei de ajutor de stat asociată Programului IMM Plus cu suma de 2,499 miliarde lei, până la suma totală de 14,999 miliarde lei.

Totodată, se majorează plafonul total al garanțiilor de stat care pot fi emise în cadrul Programului cu suma de 2,22 miliarde lei, până la valoarea totală de 13,32 miliarde lei şi majorarea bugetului de grant cu suma de 279,87 milioane lei până la valoarea totală de 1,67 miliarde lei.

Prin implementarea modificărilor aduse prin această Ordonanță, se estimează circa 2.300 beneficiari suplimentari, numărul total al beneficiarilor urmând să ajungă la 13.800.

Stabilirea plafonului a avut în vedere estimările administratorilor schemei de ajutor de stat, propunându-se majorarea cu încadrarea în limita a 20%, astfel încât să nu fie necesară notificarea şi aprobarea modificărilor schemei de ajutor de stat de către Comisia Europeană, având în vedere perioada scurtă rămasă până la 30 iunie 2024. Stabilirea bugetului pentru ajutorul de stat sub formă de grant a avut în vedere estimările administratorilor schemei de ajutor de stat.

Suplimentarea bugetului schemei de ajutor de stat a avut în vedere două argumente: numărul mare de solicitări de garantare şi ritmul susţinut de consum al plafoanelor de garantare, înregistrat într-o perioadă foarte scurtă de la debutul programului.