O Schemă de ajutor de stat are ca obiectiv sprijinirea investiţiilor destinate promovării producţiei de biogaz!


Ordinul nr. 1406/2024 prevede modificarea Schemei de ajutor de stat având ca obiectiv sprijinirea investiţiilor destinate promovării producţiei de biogaz pe bază de gunoi de grajd.

În anul 2024 se va organiza prima procedură/se vor organiza procedurile de licitaţie competitivă, deschisă, transparentă şi nediscriminatorie pentru selectarea beneficiarilor. În cazul în care bugetul schemei de ajutor de stat nu se consumă integral după prima procedură, MMAP va organiza un nou apel pentru suma rămasă neutilizată.

Bugetul total alocat al schemei este de 20.778.145 euro, echivalentul a 103.271.536,27 lei, calculat la cursul InforEuro din luna aprilie 2024, de 4,9702 lei, reprezentând sume provenite din fonduri europene asigurate prin Planul naţional de redresare şi rezilienţă.