Categories
Articole Dreptul proprietăţii Legislaţie internaţională

CEDO. Cauza Dimitrie Dan Popescu şi alţii împotriva României

România încă se confruntă cu imposibilitatea reconstituirii dreptului de proprietate în cazul proprietarilor ai căror imobile au fost preluate abuziv în timpul regimului comunist.

Categories
Articole Cooperare şi relaţii cu alte state

Statul român este bun de plată. CEDO a constatat încălcarea dreptului la un proces echitabil!

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a fost sesizată să se pronunţe asupra unei pretinse încălcari a art. 6 din CEDO privind dreptul la un proces echitabil.

Categories
Articole Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional

CEDO. Cauza Vereş împotriva României

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a fost sesizată să se pronunţe în Cauza Vereş împotriva României, Hotărâre care a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1121/2020.

Reclamantul susţine că a fost supus la rele tratamente din partea poliţiei şi că nu a beneficiat ulterior de o anchetă efectivă în această privinţă fiind încălcat art. 3 CEDO.

Categories
Articole Dreptul proprietăţii

Retrocedarea imobilelor preluate abuziv în perioada comunistă încă constituie o problemă!

Problema retrocedărilor în România este una mai veche. Reamintim că, CEDO a observat că mecanismul de retrocedare nu funcţionează în România şi nu există un progres semnificativ în privinţa rezolvării acestei probleme de către statul român.

Astfel, Curtea a decis să aplice procedura pilot în două dosare care privesc sistemul român al retrocedărilor, dosare pe care le va folosi ca punct de plecare pentru remedierea deficienţelor din domeniul proprietăţii.

Categories
Articole Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional

CEDO. Cauza Mircea împotriva României

Curtea Europeană a Drepturilor Omului s-a pronunţat recent în cauza Mircea împotriva României.

Circumstanţele cauzei

La 13 noiembrie 2011, la ora 18,20, a fost interpelat de o patrulă de poliţie pe când cobora de pe o schelă instalată lângă un imobil aflat în renovare. Agenţii de poliţie, procedând la o percheziţie corporală, au găsit asupra sa, între altele, o şurubelniţă şi o lamă de cutter, ceea ce i-a făcut să bănuiască că persoana în cauză a furat piese de cupru care proveneau de la mai multe aparate de aer condiţionat, aparate care erau dezinstalate pentru lucrările în curs. Au mai găsit, pe acoperişul clădirii, trei aparate de aer condiţionat demontate şi un sac alb ce conţinea piese din cupru de la aparatele menţionate. În plus, au identificat martorii D.T.C. şi M.J.

Prin Hotărârea din 30 mai 2012, judecătoria l-a condamnat pe reclamant la 3 ani şi 6 luni de închisoare pentru furt.

Sesizarea Curţii Europene a Drepturilor Omului

Potrivit ştirilor juridice, reclamantul se plânge că, condamnarea sa s-a întemeiat pe declaraţii făcute la puţin timp în urma interpelării sale de către poliţie şi fără asistenţa efectivă a unui avocat , fiinf încălcate art. 6 § 1 şi § 3 lit. c) din Convenţie.

Decizia Curţii Europene a Drepturilor Omului

Curtea apreciază că Guvernul nu a explicat în mod convingător de ce, cu titlu excepţional şi având în vedere circumstanţele cauzei, restricţionarea accesului la asistenţă juridică nu a încălcat în mod iremediabil caracterul echitabil global al procesului.

În opinia Curţii, procedura penală împotriva reclamantului, în ansamblul său, nu a permis remedierea deficienţei procedurale apărute în faza care a precedat procesul, care se referă în special la dreptul de a beneficia de prezenţa fizică a unui avocat pe durata declaraţiei date de reclamant.

Curtea reaminteşte că existenţa unei restricţii în privinţa accesului la asistenţă juridică, ca drept general şi obligatoriu, decurgând din lege, nu poate să scutească autorităţile naţionale de a efectua o evaluare individuală şi circumstanţiată a eventualelor “motive imperative” care justificau respectiva restricţie.

CEDO a decis că a fost încălcat art. 6 § 1 şi § 3 lit. c) din Convenţie, Hotărâre care a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1004/2020.

Categories
Internaţional Ştiri

CEDO. Cauza Camelia Bogdan împotriva României

Curtea Europeană a Drepturilor Omului s-a pronunţat în cauza Camelia Bogdan împotriva României.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Internaţional Legislaţie internaţională

România a fost condamnată la CEDO pentru nerespectarea dreptului la viaţă privată!

România a fost din nou condamnată la CEDO pentru nerespectarea dreptului la viaţă privată.

Potrivit ştirilor juridice, cererea priveşte anularea diplomelor de licenţă obţinute de reclamanţi pentru nereguli administrative care au vizat procedura de înscriere în anul întâi de studii. Reclamanţii reproşează autorităţilor naţionale anularea imprevizibilă a diplomelor lor, pe motive care nu le pot fi imputate, după ce îşi consacraseră şase ani studiilor universitare şi susţin că a fost adusă atingere dreptului lor la respectarea vieţii private.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Cooperare şi relaţii cu alte state Drept penal

CEDO. Cauza Societatea Profesională Notarială “Etica” împotriva României

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a fost sesizată cu o cerere îndreptată împotriva României, prin care o persoană juridică română, Biroul Notarial “Etica” (“societatea reclamantă”) în temeiul art. 34 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

Categories
Magistraţi Ştiri

Cauza Kovesi împotriva României. Opinia CSM

Consiliul Superior al Magistraturii a emis un comunicat cu privire la decizia pronunţată de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cauza Kovesi împotriva României.

Categories
Articole Drept penal

Este oficial! Prevederile privind recursul compensatoriu au fost abrogate!

Măsura compensatorie introdusă prin Legea 169/2017 consta în reducerea din totalul pedepsei a 6 zile pentru 30 de zile executate în condiţii de detenţie necorespunzătoare.