Categories
Articole Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional

CEDO. Cauza Gal împotriva României

În Cauza Gal împotriva României, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat încă o încălcare a dreptului la un proces echitabil.

Categories
Articole Cooperare şi relaţii cu alte state Drept penal Internaţional

CEDO. Cauza Negulescu împotriva României

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a fost sesizată cu o cauza care priveşte acuzaţii potrivit cărora procesul penal îndreptat împotriva reclamantei pentru o infracţiune minoră a fost inechitabil, în măsura în care instanţa s-a bazat pe declaraţiile unor martori cărora reclamanta nu le-a putut adresa întrebări.

Categories
Articole Internaţional

CEDO. Cauza Vlad împotriva României

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a fost sesizată să se pronunţe în Cauza Vlad împotriva României.

Cererea are ca obiect neexecutarea hotărârilor judecătoreşti prin care s-a stabilit programul reclamantului de vizitare a copilului său.

Categories
Articole Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Legislaţie internaţională

CEDO. Cauza Corneschi împotriva României

Cauza are ca obiect un capăt de cerere introdus în temeiul art. 6 alin. 1 din Convenţie, potrivit căruia o acţiune în contencios administrativ a fost soluţionată pe baza unor informaţii clasificate, la care reclamantul nu a avut acces, astfel încălcându-se dreptul la procedură contradictorie şi la egalitatea armelor.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Legislaţie internaţională

ÎCCJ şi CCR pot adresa Curţii Europene a Drepturilor Omului cereri de aviz consultativ

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Curtea Constituţională pot adresa Curţii Europene a Drepturilor Omului cereri de aviz consultativ privind chestiuni de principiu referitoare la interpretarea sau la aplicarea drepturilor şi libertăţilor definite în Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau în protocoalele la aceasta.

Categories
Articole Cooperare şi relaţii cu alte state

CEDO. Cauza Zamfirescu împotriva României

România a fost din nou condamnată de CEDO pentru încălcarea Convenției Europene a Drepturilor Omului.

În Cauza Zamfirescu împotriva României cererea priveşte caracterul echitabil al procesului penal pentru trafic de influenţă îndreptat împotriva reclamantului, procuror la momentul faptelor, precum şi interceptarea convorbirilor telefonice, ascultarea acestora şi percheziţionarea biroului său, în care reclamantul afirmă că şi-a petrecut o parte a vieţii private.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Cooperare şi relaţii cu alte state

CEDO. Cauza Lungu împotriva României

România a fost din nou condamnată la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Cauza Lungu împotriva României, publicată în Monitorul Oficial nr. 680/2021.

Reclamantul se plânge de inechitatea procesului penal îndreptat împotriva sa, ca urmare a omisiunii audierii de către instanţe a martorului şi a folosirii transcrierilor înregistrărilor convorbirilor sale pe care nu a avut posibilitatea să le consulte şi pentru care nu a putut să obţină efectuarea unei expertize.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Legislaţie internaţională Ştiri

Statul român bun de plată! Cauza Mihancea împotriva României!

În Cauza Mihancea împotriva României, Curtea Europeana a Drepturilor Omului a hotărât că a fost încălcat art. 6 din Convenţie care prevede că orice persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil.

Categories
Internaţional Legislaţie internaţională Ştiri

CEDO. Cauza Konya şi alţii împotriva României

Curtea Europeană a Drepturilor Omului s-a pronunţat în Cauza Konya şi alţii împotriva României.

Categories
Articole Internaţional Legislaţie internaţională Social Ştiri

CEDO. Cauza Bocu împotriva României

Curtea Europeană a Drepturilor Omului s-a pronunţat în Cauza Bocu împotriva României.

Reclamantul susţine că nu beneficia de o cale legală în dreptul intern pentru a obţine recunoaşterea în justiţie a faptului că nu este tatăl lui B.A.M., deşi expertiza medico – legală care a putut fi realizată în 2013 cu consimţământul fiului său prezumtiv, devenit major, a exclus clar paternitatea acestuia.