Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Internaţional Legislaţie internaţională

România a fost condamnată la CEDO pentru nerespectarea dreptului la viaţă privată!

România a fost din nou condamnată la CEDO pentru nerespectarea dreptului la viaţă privată.

Potrivit ştirilor juridice, cererea priveşte anularea diplomelor de licenţă obţinute de reclamanţi pentru nereguli administrative care au vizat procedura de înscriere în anul întâi de studii. Reclamanţii reproşează autorităţilor naţionale anularea imprevizibilă a diplomelor lor, pe motive care nu le pot fi imputate, după ce îşi consacraseră şase ani studiilor universitare şi susţin că a fost adusă atingere dreptului lor la respectarea vieţii private.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Cooperare şi relaţii cu alte state Drept penal

CEDO. Cauza Societatea Profesională Notarială “Etica” împotriva României

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a fost sesizată cu o cerere îndreptată împotriva României, prin care o persoană juridică română, Biroul Notarial “Etica” (“societatea reclamantă”) în temeiul art. 34 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

Categories
Magistraţi Ştiri

Cauza Kovesi împotriva României. Opinia CSM

Consiliul Superior al Magistraturii a emis un comunicat cu privire la decizia pronunţată de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cauza Kovesi împotriva României.

Categories
Articole Drept penal

Este oficial! Prevederile privind recursul compensatoriu au fost abrogate!

Măsura compensatorie introdusă prin Legea 169/2017 consta în reducerea din totalul pedepsei a 6 zile pentru 30 de zile executate în condiţii de detenţie necorespunzătoare.

Categories
Drept penal Internaţional Protecţie socială

Hotărârea în cauza Pop împotriva României. Nota de plată a României!

Curtea Europeană a Drepturilor Omului s-a pronunţat recent într-o cauză împotriva României.

În Monitorul Oficial al României nr. 464/2019, a fost publicată Hotărârea în cauza Pop împotriva României, din 16.10.2018.

Reclamantul care suferă de tulburări psihice de la o vârstă fragedă, a fost supus urmăririi penale pentru o tâlhărie care a avut loc în apropierea domiciliului reclamantului. În cadrul urmăririi penale, reclamantul a fost dus la secția de poliție pentru a da anumite declarații, după ce la domiciliul său a fost efectuată o percheziție. Conform reclamantului, la secția de poliție în timpul interogării a fost lovit în reptate rânduri, scopul acestori lovituri era recunoașterea vinovăției.

Categories
Internaţional Ştiri

Curtea Europeană a Drepturilor Omului s-a pronunțat în mai multe cauze împotriva României

Curtea Europeană a Drepturilor Omului s-a pronunțat în următoarele cauze împotriva României:

1. Cherciu împotriva României

În unanimitate, Curtea a reținut încălcarea art. 6 pct. 1 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, fapt pentru care România trebuie să plătească reclamantului 2000 de euro, cu titlu de prejudiciu moral și material.

Categories
Internaţional Legislaţie internaţională Ştiri

CEDO s-a pronunţat în mai multe cauze împotriva României!

Curtea Europeană a Drepturilor Omului s-a pronunțat în următoarele cauze împotriva României:

1. Cadar și alții împotriva României

În unanimitate, Curtea a reținut încălcarea art. 6 pct. 1 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, fapt pentru care România trebuie să plătească 19.900 de euro celor 5 reclamanți, cu titlu de prejudiciu moral și material.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

CEDO s-a pronunţat în mai multe cauze împotriva României!

Curtea Europeană a Drepturilor Omului s-a pronunțat în următoarele cauze împotriva României:

1. Covaci împotriva României

Curtea, în unanimitate, a constatat că a fost încălcat art. 3 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului,  motiv pentru care statul român trebuie să plătească 3000 de euro, cu titlu de prejudiciu moral și material.

Categories
Internaţional Ştiri

România, condamnată de CEDO pentru încălcarea dreptului la respectarea vieţii private

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a publicat astăzi o decizie finală importantă pentru România, cu privire la violența împotriva femeilor și a persoanelor cu ușoare dizabilități. Decizia indică celor care anchetează astfel de cauze că trebuie să acorde o sensibilitate specială cazurilor similare.

În hotărârea în cazul lui E.B. împotriva României (cererea nr. 49089/10), Curtea Europeană a Drepturilor Omului a hotărât în unanimitate că a existat o încălcare a articolului 3 (interzicerea tratamentului inuman sau degradant) și a articolului 8 (dreptul la respectarea vieții private și de familie) din Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

Categories
Drept penal Ştiri

ICCJ. Repararea prejudiciului cauzat pentru durata excesivă a procesului penal

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a hotărât că acțiunea împotriva statului întemeiată pe dispoziţiile Codului civil în materia răspunderii civile delictuale pentru încălcarea dreptului la soluţionarea cauzei într-un termen rezonabil garantat de art. 6 paragraf 1 din CEDO şi art. 21 alin. 3 din Constituţie este admisibilă. Acțiunea cu un astfel de obiect (repararea prejudiciului cauzat pentru durata excesivă a procesului penal) presupune verificarea întrunirii condiţiilor privind fapta ilicită, prejudiciul şi legătura de cauzalitate între faptă şi prejudiciu.