Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

CEDO. Cauza Tuşă împotriva României

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a fost sesizată cu o pretinsă încălcare a art. 8 privind dreptul la respectarea vieţii private şi de familie.

În fapt, cererea priveşte eficacitatea anchetei capetelor de cerere pe care reclamanta le-a formulat referitor la diagnosticul greşit pus de medicul oncolog şi neverificarea de către chirurg a acestui diagnostic înaintea intervenţiei chirurgicale.

Categories
Articole Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional

CEDO. Cauza Stoicu împotriva României

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a fost sesizată în Cauza Stoicu împotriva României cu privire la încălcarea dreptului la un proces echitabil.

Cererea priveşte condamnarea la o pedeapsă cu închisoarea cu suspendarea executării pedepsei, pronunţată împotriva reclamantului de Curtea de Apel Timişoara, după ce persoana în cauză fusese achitată în primă instanţă de Tribunalul Arad.

Categories
Articole Cooperare şi relaţii cu alte state Dreptul muncii Funcţionari publici Internaţional

CEDO. Cauza Poienaru împotriva României

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a fost sesizată cu o pretinsă încălcare a art. 10 din Convenţie, privind libertatea de exprimare.

Pe scurt, reclamantul a publicat pe blogul său trei articole intitulate “Şefii APIA băgaţi în şedinţe”; “Un dialog. . .balcanic” şi “5 – 4. Ca la teatru!”, în care a descris ceea ce el considera a fi nereguli în activitatea APIA. În articolele sale, reclamantul a criticat procedura de atribuire a fondurilor către agricultori, numirea în funcţie a directorului APIA Cluj şi gestionarea defectuoasă a fondurilor UE în agricultură.

Categories
Articole Drept penal Internaţional Legislaţie internaţională

CEDO. Cauza Stăvilă împotriva României

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a fost sesizată cu privire la încălcarea unor drepturi fundamentale din Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

Reclamantul s-a plâns că redeschiderea urmăririi penale faţă de el şi condamnarea lui ulterioară au încălcat dreptul său la apărare, principiul egalităţii armelor, dreptul de a nu fi judecat şi pedepsit de două ori pentru aceeaşi infracţiune, dreptul la o cale de atac efectivă, precum şi principiul securităţii juridice.

Categories
Articole Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional

CEDO. Cauza Gal împotriva României

În Cauza Gal împotriva României, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat încă o încălcare a dreptului la un proces echitabil.

Categories
Articole Cooperare şi relaţii cu alte state Drept penal Internaţional

CEDO. Cauza Negulescu împotriva României

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a fost sesizată cu o cauza care priveşte acuzaţii potrivit cărora procesul penal îndreptat împotriva reclamantei pentru o infracţiune minoră a fost inechitabil, în măsura în care instanţa s-a bazat pe declaraţiile unor martori cărora reclamanta nu le-a putut adresa întrebări.

Categories
Articole Internaţional

CEDO. Cauza Vlad împotriva României

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a fost sesizată să se pronunţe în Cauza Vlad împotriva României.

Cererea are ca obiect neexecutarea hotărârilor judecătoreşti prin care s-a stabilit programul reclamantului de vizitare a copilului său.

Categories
Articole Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Legislaţie internaţională

CEDO. Cauza Corneschi împotriva României

Cauza are ca obiect un capăt de cerere introdus în temeiul art. 6 alin. 1 din Convenţie, potrivit căruia o acţiune în contencios administrativ a fost soluţionată pe baza unor informaţii clasificate, la care reclamantul nu a avut acces, astfel încălcându-se dreptul la procedură contradictorie şi la egalitatea armelor.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Legislaţie internaţională

ÎCCJ şi CCR pot adresa Curţii Europene a Drepturilor Omului cereri de aviz consultativ

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Curtea Constituţională pot adresa Curţii Europene a Drepturilor Omului cereri de aviz consultativ privind chestiuni de principiu referitoare la interpretarea sau la aplicarea drepturilor şi libertăţilor definite în Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau în protocoalele la aceasta.

Categories
Articole Cooperare şi relaţii cu alte state

CEDO. Cauza Zamfirescu împotriva României

România a fost din nou condamnată de CEDO pentru încălcarea Convenției Europene a Drepturilor Omului.

În Cauza Zamfirescu împotriva României cererea priveşte caracterul echitabil al procesului penal pentru trafic de influenţă îndreptat împotriva reclamantului, procuror la momentul faptelor, precum şi interceptarea convorbirilor telefonice, ascultarea acestora şi percheziţionarea biroului său, în care reclamantul afirmă că şi-a petrecut o parte a vieţii private.