Categories
Articole Dreptul muncii Salarizare

Ce valoare poate avea tichetul de masă?

Tichetele de masă, un beneficiu extrasalarial existent în peste 40 de țări, inclusiv în aproape toate țările membre ale Uniunii Europene, există în România din anul 1999.

Tichetele de masă sunt bilete de valoare acordate angajaților, lunar, ca alocație individuală de hrană, utilizate numai pentru achitarea mesei sau pentru achiziționarea de produse alimentare.

În Monitorul Oficial al României nr. 1086/2018, a fost publicat Ordinul nr. 2565/2018 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2018.

Tichetele de masă pe suport hârtie pot fi utilizate în unități de alimentație publică, magazine alimentare, cantine-restaurant, bufete sau orice alte tipuri de unități care comercializează produse alimentare, cu care unitățile emitente au contractat prestarea serviciilor respective.

Tichetele de masă pe suport electronic pot fi utilizate doar în unități de alimentație publică, magazine alimentare, cantine- restaurant, bufete sau orice alte tipuri de unități care comercializează produse alimentare și care au încheiat contracte de prestare a serviciilor reglementate de prezenta lege cu unitățile emitente de tichete de masă pe suport electronic și trebuie să permită, în mod exclusiv, utilizarea pentru achitarea mesei sau pentru achiziționarea de produse alimentare, inclusiv pentru plata online a acestora.

În cazul în care suma corespunzătoare produselor alimentare solicitate de salariat este mai mică decât valoarea nominală a tichetelor de masă pe suport hârtie, utilizarea acestora este considerată integrală.

Potrivit noutăţilor legislative, Ordinul nr. 2565/2018, pentru semestrul II al anului 2018, valoarea nominală a unui tichet de masă, stabilită potrivit prevederilor art. 31 din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 23/2015, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală şi financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2006, cu completările ulterioare, şi ale Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările şi completările ulterioare, nu poate depăşi cuantumul de 15,18 lei.

Companiile private susţin că sunt foarte atente la beneficiile salariale acordate angajaţilor, iar dintre acestea, tichetele de masă sunt un instrument extrem de util pentru motivarea angajaţilor, cu beneficii clare şi cuantificabile

La 20 de ani de la introducerea pe piața din România, tichetul de masă este considerat de către angajați drept un beneficiu extrasalarial valoros, componentă esențială a pachetului salarial. Tichetul de masă înseamnă pentru salariați creșterea puterii de cumpărare, sprijin pentru achiziția de alimente, motivare crescută la locul de muncă și hrană de calitate mai bună.