Categories
Articole Dreptul muncii Piaţa muncii

Statul acordă bani firmelor care angajează șomeri și absolvenți!

subventie
Criza economică, taxele și impozitele care sunt în sarcina angajatorilor, i-au adus pe aceștia în situația de a face o serie de concedieri fără să se mai gândească la vreun plan de a-și putea extinde afacerea și de a face în viitor angajări. Faptul că angajatorii români au spus stop angajărilor, i-a determinat pe un număr consistent de români să își ofere forța de muncă în afara granițelor țării.

Această situație cu care ne confruntăm va duce la pierderea fondurilor externe nerambursabile care sunt destinate reducerii șomajului, integrării tinerilor, șomerilor și persoanelor cu dizabilități  pe piața muncii. Pentru a evita o astfel de situație, statul român a decis să acorde subvenții angajatorilor care oferă un loc de muncă acestor categorii sociale și o serie de prime pentru cei care sunt înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă și reușesc să se angajeze.

Astfel, în Monitorul Oficial 773 din 4 octombrie 2016 a fost publicată OUG 60/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă ale cărei prevederi intră în vigoare la 3 decembrie 2016. În termen de 60 de zile de la publicarea OUG, se vor modifica și normele de aplicare, în mod corespunzător.

Subvenții pentru angajatorii care angajează absolvenți

Știrile juridice prevăd că angajatorii care încadrează în muncă, pe durată nedeterminată, absolvenți ai unor instituții de învățământ primesc lunar, timp de 12 luni, pentru fiecare absolvent suma de 900 lei. Dacă absolvenții angajați sunt persoane cu handicap suma de mai sus se va acorda timp de 18 luni.

Rețineți că aceste sume se acordă angajatorilor care beneficiază conform legii de aceste sume și în cazul în care în perioada de acordare a sumelor sau în perioada în care există obligația legală de menținere a raporturilor de muncă, absolvenții instituțiilor de învățământ din rândul persoanelor cu handicap nu mai au statut de persoană cu handicap.

Nu vor primi această subvenție angajatorii care au obligația de a încadra în muncă absolvenți ai instituțiilor de învățământ, cei care în ultimii 2 ani au fost în raporturi de muncă cu absolvenții, angajatorii la care calitatea de administrator/asociat este deținută de una sau mai multe persoane care au calitatea de administrator/asociat la alți angajatori unde au beneficiat de aceste subvenții și cei aflați în insolvență, executare silită, lichidare, faliment.

Aceste măsuri de stimulare nu se acordă pentru perioadele în care raporturile de muncă sunt suspendate, însă, se acordă proporțional cu timpul efectiv lucrat de absolvent și pentru perioadele în care persoana se află în concediu de odihnă.

Subvenții pentru angajatorii care angajează șomeri

Angajatorii care încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, șomeri de peste 45 de ani, șomeri care sunt părinți unici susținători ai familiilor monoparentale, șomeri de lungă durată sau tineri între 16 și 24 de ani care nu are loc de muncă, nu urmează o formă de învățământ și nu participă la activități de formare profesională, vor primi lunar timp de 12 luni pentru fiecare angajat din aceste categorii sus-menționate 900 lei, având obligația menținerii raporturilor de muncă timp de 18 luni.

Vor primi aceste subvenții și cei care încadrează persoane cu handicap pe durată nedeterminată și le mențin raporturile de muncă timp de 18 luni. Subvențiile se vor acorda și dacă pe durata acordării sau în care există obligația legală de menținere a raporturilor de muncă, persoanele beneficiare nu mai au statut de părinte unic susținător al familiei monoparentale sau statut de persoană cu handicap.

Noutățile legislative prevăd că, angajatorii care încetează raporturile de muncă anterior celor 18 luni, au obligația de a restitui, în totalitate, agențiilor pentru ocuparea forței de muncă sumele încasate pentru fiecare persoană pentru care raportul de muncă a încetat înaintea termenului menționat, plus dobânda de referință a BNR la data încetării raporturilor de muncă.

Știrile juridice prevăd că angajatorii care încadrează în muncă șomeri care, în 5 ani de la data angajării, îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă, dacă nu îndeplinesc condițiile de a solicita pensia anticipată parțială, beneficiază lunar, pe durata angajării, până la data îndeplinirii condițiilor de suma de 900 lei.

Prima de activare

Șomerii înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă care nu beneficiază de indemnizație de șomaj și se angajează cu normă întreagă pentru mai mult de 3 luni după data la care s-au înregistrat la agenție, vor primi o primă de activare de 500 lei neimpozabilă. Rețineți că nu vor primi această primă cei care se angajează la angajatori la care au lucrat în ultimele 12 luni.

Șomerii vor primi această primă și dacă în cele 3 luni de la angajare le încetează raportul de muncă la primul angajator și se angajează în 30 de zile la alt angajator în aceleași condiții.

Prima de încadrare

Șomerii înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă și care se angajează într-o localitate aflată la mai mult de 15 km de localitatea de domiciliu sau de reședință, pot beneficia de o primă de încadrare neimpozabilă. Ea se acordă pe 12 luni și este de 0,5 lei/km, dar nu mai mult de 55 lei/zi, proporțional cu numărul de zile în care cei în cauză desfășoară efectiv activitatea la angajatorul unde lucrează. Rețineți că prima de încadrare se poate cumula cu cea de activare.

Prima de instalare

Șomerii care se angajează într-o localitate aflată la mai mult de 50 km de domiciliu și trebuie să își schimbe reședința/domiciliul, vor primi o primă de instalare neimpozabilă pentru a asigura costurile pentru locuire în noul domiciliu și/sau pentru reîntregirea familiei.

Aceasta este de 12.500 lei pentru cei care își schimbă domiciliul în altă localitate ca urmare a angajării și de 15.500 lei pentru cei care sunt însoțiți și de familie. Dacă ambii soți îndeplinesc condițiile de acordare a primei de instalare primul va primi 12.500 lei și celălalt 3.500 lei. Prima de instalare se acordă 50% la data instalării și 50%  după un an de la angajare. Rețineți că prima de activare nu se cumulează cu prima de încadrare și de instalare.

Dacă angajatorul asigură locuință de serviciu sau suportă costurile aferente, prima de instalare  se acordă într-o tranșă la data instalării. Ea va fi de 3.500 lei dacă persoana își schimbă domiciliul, de 6.500 lei dacă își reîntregește și familia și de 3.500 lei pentru fiecare soț dacă ambii beneficiază de această primă.