Tag: Codul Muncii

 • Formarea profesională a angajaților!

  Formarea profesională şi evaluarea cunoştinţelor se fac pe baza standardelor ocupaţionale. Potrivit Codului muncii, angajatorii au obligaţia de a asigura participarea la programe de formare profesională pentru toţi salariaţii, după cum urmează:a) cel puţin o dată la 2 ani, dacă au cel puţin 21 de salariaţi;b) cel puţin o dată la 3 ani, dacă au…

 • ÎCCJ. Termenul de preaviz începe să curgă din ziua următoare comunicării notificării de preaviz!

  Înalta Curte de Casație și Justiție a fost sesizată privind soluţionarea recursului în interesul legii cu privire la interpretarea unei dispoziții din Codul Muncii.

 • Dispoziții privind munca suplimenatră!

  Munca prestată în afara duratei normale a timpului de muncă săptămânal este considerată muncă suplimentară. Codul muncii prevede că munca suplimentară nu poate fi efectuată fără acordul salariatului, cu excepţia cazului de forţă majoră sau pentru lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlăturării consecinţelor unui accident.

 • Dreptul la preaviz!

  Preavizul este un drept al uneia dintre părți, în timp ce pentru cealaltă reprezintă o obligație. Astfel, avem atât dreptul, cât și obligația, atât a angajatorului cât și a salariatului, prevăzute de Codul muncii, însă durata și condițiile sunt elemente negociabile, fiind obligatorie precizarea lor în cadrul contractului individual de muncă.

 • Salariul de bază minim brut pe ţară a fost majorat la 3700 lei!

  În Monitorul Oficial nr. 529/2024 a fost publicată Hotărârea nr. 598/2024 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată. Măsura va avea efecte pozitive la nivel social, prin stimularea ocupării în sectoarele în care există cerere de forță de muncă și reducerea muncii la negru și la nivel economic, prin creșterea…

 • Persoana singură din familia monoparentală nu poate fi obligată să presteze muncă de noapte!

  În Monitorul Oficial nr. 507/2024 a fost publicată Legea nr. 161/2024 pentru modificarea art. 128 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii. Menționăm că munca prestată între orele 22,00 – 6,00 este considerată muncă de noapte.

 • Securitatea şi sănătatea salariaţilor în toate aspectele legate de muncă!

  Angajatorul are obligaţia să asigure securitatea şi sănătatea salariaţilor în toate aspectele legate de muncă. Potrivit Codului muncii, dacă un angajator apelează la persoane sau servicii exterioare, aceasta nu îl exonerează de răspundere în acest domeniu.

 • Codul Muncii. Munca de noapte!

  Conform Codului muncii, munca prestată între orele 22,00 – 6,00 este considerată muncă de noapte. Durata normală a timpului de lucru, pentru salariatul de noapte, nu va depăşi o medie de 8 ore pe zi, calculată pe o perioadă de referinţă de maximum 3 luni calendaristice, cu respectarea prevederilor legale cu privire la repausul săptămânal.

 • Contractul colectiv de muncă în accepțiunea Codului muncii!

  Contractul colectiv de muncă este convenţia încheiată în formă scrisă între angajator sau organizaţia patronală, de o parte, şi salariaţi, reprezentaţi prin sindicate ori în alt mod prevăzut de lege, de cealaltă parte, prin care se stabilesc clauze privind condiţiile de muncă, salarizarea, precum şi alte drepturi şi obligaţii ce decurg din raporturile de muncă.

 • Reglementări privind răspunderea penală a salariatului!

  Codul muncii prevede reglementări privind răspunderea penală. Astfel, se prevede că este infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă penală fapta persoanei care, în mod repetat, stabileşte pentru salariaţii încadraţi în baza contractului individual de muncă salarii sub nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în…