Category: Organizare judiciară

 • Norme metodologice pentru vizarea actelor de studii!

  Ordinul nr. 4500/2024 prevede aprobarea Normelor metodologice pentru vizarea actelor de studii, a anexelor la actele de studii şi a documentelor şcolare universitare emise de instituţiile de învăţământ superior din România.

 • Comisia aprobă reintroducerea unei scheme de ajutor de stat a Românie

  Comisia aprobă reintroducerea unei scheme de ajutor de stat a României în valoare de 2,5 miliarde EUR pentru sprijinirea întreprinderilor în contextul războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Comisia a constatat că schema României, astfel cum este reintrodusă, îndeplinește în continuare condițiile stabilite în Cadrul temporar de criză și de tranziție. În special, ajutorul (i) nu va…

 • Criterii privind numirea membrilor birourilor electorale

  Hotărârea nr. 1/2024 prevede adoptarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor electorale constituite la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 şi pentru alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2024.

 • Înregistrarea în Registrul unic de identificare

  Se aprobă regulile de organizare şi funcţionare a Registrului unic de identificare, RUI, de înregistrare în RUI a solicitanţilor/beneficiarilor de plăţi şi/sau sprijin financiar din fonduri europene nerambursabile şi naţionale, în cadrul politicii agricole comune (PAC), sau ajutoare din fonduri publice alocate agriculturii şi dezvoltării rurale, precum şi a beneficiarilor schimburilor comerciale de produse agricole…

 • Procedura de compensare a obligaţiilor stabilite prin hotărâri judecătoreşti!

  Ordinul nr. 502/2024 prevede aprobarea Procedurii de compensare a obligaţiilor stabilite prin hotărâri judecătoreşti sau hotărâri arbitrale, pronunţate de instanţele de judecată naţionale şi internaţionale sau de tribunalele arbitrale naţionale şi internaţionale, în sarcina Ministerului Finanţelor în nume propriu sau în numele statului român cu alte obligaţii bugetare care se fac venit la bugetul de…

 • Numărul maxim de posturi pentru Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

  Hotărârea nr. 246/2024 prevede modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 419/2023 privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

 • Metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2024 – 2025!

  Ordinul nr. 4019/2024 aprobă Metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul primar şi a Calendarului înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2024 – 2025. Părinţii ai căror copii au urmat învăţământul preşcolar şi care împlinesc în anul curent vârsta de 6 ani până la data de 31 august inclusiv au obligaţia de a înscrie…

 • România susține noile reguli pentru a proteja pasagerii!

  Senatul României constată că propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind drepturile pasagerilor în contextul călătoriilor multimodale respectă subsidiaritatea şi proporţionalitatea. Potrivit Hotărârii nr. 44/2024 se consideră că prezenta propunere stabileşte un cadru clar pentru impunerea obligaţiilor şi a responsabilităţilor diferiţilor furnizori de servicii de călătorie implicaţi într-o călătorie multimodală.

 • Regulament UE privind bunăstarea câinilor şi a pisicilor!

  Senatul României susţine necesitatea stabilirii normelor minime armonizate privind bunăstarea animalelor pentru reproducţia, deţinerea şi introducerea pe piaţa Uniunii Europene a câinilor şi a pisicilor. Potrivit Hotărârii nr. 48/2024 se solicită introducerea unei prevederi clare din care să rezulte că cerinţele stabilite în propunerea de Regulament privind bunăstarea câinilor şi a pisicilor şi trasabilitatea acestora…

 • Lista statelor pentru ai căror cetăţeni este necesară îndeplinirea procedurii invitaţiei la acordarea vizelor!

  Ordinul nr. 422/2024 prevede privind modificarea anexei la Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 1.743/2010 pentru aprobarea Listei revizuite a statelor pentru ai căror cetăţeni este necesară îndeplinirea procedurii invitaţiei la acordarea vizelor de scurtă şedere pentru a intra pe teritoriul României.