Norme metodologice pentru vizarea actelor de studii!


Ordinul nr. 4500/2024 prevede aprobarea Normelor metodologice pentru vizarea actelor de studii, a anexelor la actele de studii şi a documentelor şcolare universitare emise de instituţiile de învăţământ superior din România.

Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, denumit în continuare C.N.R.E.D., din cadrul Ministerului Educaţiei, are competenţa de a viza actele de studii, anexele la actele de studii şi documentele şcolare universitare emise de instituţiile de învăţământ superior acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu din România.

În sensul prezentelor norme metodologice, prin vizare se înţelege procedura prin care se verifică şi se certifică autenticitatea şi legalitatea actului de studii, precum şi legalitatea anexelor la actele de studii sau a documentelor şcolare universitare. Viza constă în semnătura electronică calificată aplicată pe copia în format PDF a actului de studii, a anexei la actul de studii sau a documentului şcolar universitar.

Solicitările pentru vizarea actelor de studii, a anexelor la actele de studii sau a documentelor şcolare universitare emise de instituţiile de învăţământ superior acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu din România se transmit electronic prin intermediul Punctului de contact unic electronic (PCUe).


,