Categories
Autorităţi şi instituţii publice Bugete Ştiri

Unităţile administrativ – teritoriale pot solicita contractarea în perioada 2023 – 2024 a unor împrumuturi din venituri din privatizare

Ordinul nr. 4750/2023 prevede aprobarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor administrativ – teritoriale conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2023 privind aprobarea unor măsuri fiscal – bugetare, prin acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului, documentele în baza cărora se acordă împrumutul şi cele care stau la baza obţinerii avizului Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice locale.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Unitățile administrative pot solicita contractarea de împrumuturi!

Unităţile/Subdiviziunile administrativ – teritoriale pot solicita, inclusiv pentru instituţiile publice finanţate integral din bugetul local, de la Ministerul Finanţelor, în cursul anului 2023, până la data de 1 august 2023, contractarea de împrumuturi din venituri din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Bugete Ştiri

Au fost alocate sume din TVA pentru unele unități administrativ – teritoriale!

A fost aprobată suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2022 cu suma de 5.248 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, şi alocarea acesteia bugetelor locale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ – teritoriale pentru plata unor cheltuieli curente şi de capital și anume Dolj și Sibiu.

Categories
Administraţie publică centrală Administraţie publică locală Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Tarife actualizate pentru eliberarea autorizațiilor din domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice

Ordinul nr. 807/2022 prevede modificarea tarifelor de acordare şi menţinere a licentelor/autorizatiilor eliberate în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice.

Categories
Administraţie publică centrală Administraţie publică locală Autorităţi şi instituţii publice Bugete Ştiri

Unele unităţi administrativ – teritoriale au primit fonduri suplimentare

Hotărârea nr. 1306/2022 prevede alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru unele unităţi administrativ – teritoriale.

Categories
Administraţie publică centrală Administraţie publică locală Ştiri

Limite anuale care pot fi contractate de unităţile administrativ teritoriale

Ministerul Finanţelor a lansat în dezbatere publică Proiectul de Hotărâre privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2022, 2023 şi 2024, pentru finanţările rambursabile care pot fi contractate şi pentru tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unităţile administrativ-teritoriale.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Unele unităţi administrativ – teritoriale vor beneficia de fonduri suplimentare

O sumă suplimentară a fost alocată din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unităţi administrativ – teritoriale.

Categories
Administraţie publică locală Bugete Ştiri

Sume suplimentare au fost alocate pentru unele unităţi administrativ – teritoriale

Hotărârea nr. 1100/2020 prevede alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unităţi/subdiviziuni administrativ – teritoriale.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Unităţile administrativ – teritoriale pot înfiinţa serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane

Unităţile administrativ – teritoriale, care nu pot înfiinţa, organiza şi gestiona serviciul public de canalizare pentru toate sau o parte din localităţile componente, pot înfiinţa serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) paragraful 3 din Directiva Consiliului 91/271/CEE din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane reziduale, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea conformării la normele privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 188/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

Procedura privind întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al comunelor, oraşelor şi judeţelor

Normele tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al judeţelor au fost aprobate de Hotărârea nr. 392/2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 431/2020.