Au fost alocate sume suplmentare pentru unele unităţi administrativ – teritorial


Hotărârea nr. 477/2024 prevede alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, pentru unele unităţi administrativ – teritorial.

Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2024 cu suma de 16.000 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, şi alocarea acesteia bugetelor locale ale unităţilor administrativ – teritoriale pentru plata unor cheltuieli curente şi de capital.

Ministerul Finanţelor este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul şi structura bugetului de stat pe anul 2024.