Au fost alocate sume din TVA pentru unele unități administrativ – teritoriale!


A fost aprobată suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2022 cu suma de 5.248 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, şi alocarea acesteia bugetelor locale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ – teritoriale pentru plata unor cheltuieli curente şi de capital și anume Dolj și Sibiu.

Conform Hotărârii nr. 1550/2022 Ministerul Finanţelor este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul şi structura bugetului de stat pe anul 2022.