Tag-Archive for » plafon «

Programul Prima casă a fost implementat la nivelul anului 2009, într-un context în care fluxurile specifice tranzacţiilor pe piaţa imobiliară erau blocate deoarece persoanele fizice se confruntau cu dificultăţi în accesarea unui credit de investiţii imobiliare destinat achiziţionării unei locuinţe, dificultăţi care se datorau în principal lipsei garanţiilor solicitate de instituţiile de credit conform normelor de creditare proprii.

Potrivit ştirilor, de la lansarea Programului în anul 2009 până la finele lunii octombrie 2017, au fost acordate 236.138 garanţii și promisiuni de garantare, în valoare totală de 20,57 miliarde lei. Mai mult …

Guvernul a aprobat majorarea plafoanelor în baza cărora se calculează costurile salariale directe la contractele de finanţare încheiate din fonduri publice pentru activitatea de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică.

Executivul a stabilit că nivelul maxim de plafon este de 50 euro/oră pentru activităţi care presupun nivel înalt al creativităţii şi/sau experienţă şi abilităţi de conducere/management şi se acordă pentru funcţiile/gradele profesionale de cercetător ştiinţific gradele I şi II (CS I şi II), inginer de dezvoltare tehnologică gradele I şi II (IDT I şi II), profesor universitar, conferenţiar universitar, director, membru în echipa de management pe funcţiile definite în cererea de finanţare.

Un nivel maxim de plafon de 35 euro/oră s-a stabilit pentru activităţi care presupun cunoaşterea aprofundată a metodelor de analiză şi sinteză, precum şi abilităţi de utilizare a acestora, această categorie vizând funcţiile/gradele profesionale de CS III, CS, IDT III, IDT, lector universitar, asistent universitar, şef program/proiect, responsabil juridic/tehnic/achiziţii/financiar proiect.

Pentru activităţi suport s-a stabilit un plafon maxim de 25 euro/oră care se va acorda pentru funcţiile/gradele profesionale de tehnician treptele I, II, III şi stagiar (T I, II, III, TS), student etc.

impozit-specific

Potrivit unui comunicat al Ministerului Finanţelor Publice, a fost propus suplimentarea plafonului alocat pe anul 2016 pentru programul guvernamental “Prima casă” cu 250 de milioane de lei.

“Decizia suplimentării a fost luată ca urmare a ritmului intens şi susţinut de acordare a garanţiilor, care demonstrează interesul şi angajamentul în creştere atât la nivelul finanţatorilor, cât şi al beneficiarilor”, se mai arată în comunicat.

27.329 de garanţii au fost acordate în perioada ianuarie-septembrie 2016, valoare totală constituind 2,6 miliarde de lei.

MADR_
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a pus în dezbatere publică proiectul de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 280/2016 privind aprobarea valorii cotizaţiilor şi a plafonului în limita căruia se decontează serviciile lingvistice, precum şi a procedurii de acordare, verificare şi control pentru organizaţiile profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol şi agroalimentar, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia.

Potrivit proiectului de act normativ, pentru anul 2016, solicitarea acordului prealabil şi documentele anexate, prevăzute la art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 280/2016 se depun pănâ la data de 30 noiembrie 2016.

Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii şi propuneri cu privire la proiect până la 10 noiembrie.

prima casaSăptămâna trecută, Guvernul României a aprobat suplimentarea cu 500 mil. lei a plafonului de garanţii pentru programul de creditare Prima Casă. Banii vor ajunge pentru aproximativ 5.500 de români, la valoarea medie a împrumuturilor acordate în ultimele luni.

Astfel, prin această nouă suplimentare, valoarea finanţărilor acordate prin acest program va ajunge aproape de nivelul din 2015, adică aproximativ 1,2 mld. euro împărţite la 30.000 de credite.

Fondurile limitate dau puţine şanse românilor care se hotărăsc să contracteze un împrumut Prima Casă, fiindcă se acordă prioritate dosarelor aflate la bănci în diferite stadii de aprobare.

Totodată, Executivul a mai hotărât ca plafonul de garanţii alocat românilor stabiliţi în străinătate să poată fi accesat de orice solicitant eligibil, în cazul în care fondurile rămân neutilizate. În acelaşi timp, de acum, statul va putea emite promisiuni de garantare şi persoanelor care au cupărat deja o locuinţă prin intermediul Prima Casă şi vor să o vândă, cu condiţia ca noua proprietate cumpărată să fie mai mare şi mai scumpă.

Prima-Casa
Plafonul total al garanţiilor care pot fi emise în anul 2016 în cadrul Programului Prima casă au fost suplimentate cu 500 de milioane de lei, potrivit unei Hotărâri adoptate de Guvern.

Fondurile suplimentare vor fi utilizate pentru acoperirea cu prioritate a solicitărilor de acordare a unei finanţări garantate în cadrul Programului, aflat în diverse stadii de aprobare şi pre-aprobare la finanţatori, în raport cu solicitările noi.

Plafonul de garanţii pentru anul 2016 al Programului Prima casă a mai fost suplimentat cu 500 de milioane de lei, în luna mai. Astfel, după cele două suplimentări, plafonul de garantare al acestui program guvernamental va fi, în acest an, de 2,690 miliarde de lei.

Actul normativ, care modifică şi completează normele de implementare a Programului Prima casă, mai prevede că plafonul de garantare neutilizat, destinat persoanelor cu cetăţenie română stabilite în străinătate, se transformă în plafon general de garantare a creditelor în cadrul acestuia. Astfel, în limita plafonului, vor putea fi acordate garanţii pentru achiziţia/construirea tuturor categoriilor de locuinţe eligibile în Prima casă.

plafonPlățile cu numerar își au, în mod categoric, fanii lor, dar… nu-s pe placul tuturor! Nu mai e o taină pentru nimeni că unii (și alții) le vor limitate, prin introducerea și generalizarea unor plafoane, sau chiar le-ar vrea înlocuite complet cu plăți efectuate prin mijloace bancare.

Organele fiscale susțin că tertipurile evazioniste se bazează, adesea, pe plăți cu bani gheață, deoarece plățile efectuate prin bancă sunt (din ce în ce) mai ușor de urmărit. Pe de altă parte, unii adepți ai libertății economice susțin că existența unor plafoane pentru plățile în numerar aduce îngrădiri dreptului persoanei de-a folosi în mod liber avutul propriu, banii săi, obligând-o să apeleze la transferuri bancare, mai complicate și uneori costisitoare și cronofage. Mai mult …

bani-lei5Proiectul de Ordin pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art. 4 ind. 1 din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, cu modificările și completările ulterioare, a fost publicat,  în dezbatere publică, de Ministerul Finanțelor Publice.

Potrivit proiectului, organizatorii de nunți și botezuri pot solicita pe bază de documente justificative, aprobarea de către Agenția Națională de Administrare Fiscală a unui alt plafon de încasări, altul decât cel prevăzut la art. 4 din Legea nr. 70/2015. În acest sens, organizatorii pot depune depune, la registratura organului fiscal competent sau pot comunica prin poștă, o cerere în care propun plafonul de încasări în numerar aferent serviciilor de organizare de nunți și botezuri.

 

downloadPe site-ul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a fost publicat, spre dezbatere publică, proiectul de Hotărâre pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naţionale tranzitorii și schemelor de sprijin cuplat în sectorul vegetal, precum și pentru stabilirea cuantumului acestora pentru anul 2015.

Potrivit proiectului, se propune aprobarea plafonul ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul vegetal pentru culturile de: in pentru fibră- ANT 2, cânepă pentru fibră- ANT, 3 tutun- ANT 4, hamei- ANT 5 și sfeclă de zahăr-ANT 6 care se acordă pentru anul 2015, în limita sumei de 4318,500 mii euro, care se asigură de la bugetul de stat prin bugetul aprobat Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2016 şi se distribuie astfel: a) 8,250 mii euro pentru in pentru fibră și cânepă pentru fibră; b) 1911,000 mii euro pentru tutun; c) 126,000 mii euro pentru hamei; d) 2273,250 mii euro pentru sfeclă de zahăr.

banci_teren_agricolMinisterul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a supus dezbaterii publice un proiect de Hotărâre pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naţionale tranzitorii și schemelor de sprijin cuplat în sectorul vegetal, precum și pentru stabilirea cuantumului acestora pentru anul 2015.

Potrivit proiectului de act normativ, se aprobă plafonul ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul vegetal pentru culturile de: in pentru fibră- ANT 2, cânepă pentru fibră- ANT, 3 tutun- ANT 4, hamei- ANT 5 și sfeclă de zahăr-ANT 6 care se acordă pentru anul 2015, în limita sumei de 4318,500 mii euro, care se asigură de la bugetul de stat prin bugetul aprobat Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2016 şi se distribuie astfel:
– 8,250 mii euro pentru in pentru fibră și cânepă pentru fibră;
– 1911,000 mii euro pentru tutun;
– 126,000 mii euro pentru hamei;
– 2273,250 mii euro pentru sfeclă de zahăr;

De asemenea, se aprobă plafonul maxim de 105707 mii euro, care se acordă pentru anul 2015 pentru schemele de sprijin cuplat în sectorul vegetal, aferent culturilor prevăzute la art. 1 din H.G. nr. 219/2015 privind stabilirea sectoarelor, culturilor şi speciilor de animale pentru care se acordă sprijin cuplat în perioada 2015-2020.