Procedura de acordare a garanţiilor de stat şi a grantului pentru componenta RURAL INVEST


A fost aprobată Procedura de acordare a garanţiilor de stat şi a grantului pentru componenta RURAL INVEST din cadrul schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS şi a componentelor acesteia – IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION şi RURAL INVEST.

Ordinul nr. 2119/2022 prevede că plafonul total al garanţiilor care pot fi acordate în cadrul schemei de ajutor de stat pe perioada de valabilitate a acesteia, respectiv de la aprobarea acesteia de către Comisia Europeană până la data de 31 decembrie 2022, este de 2.500.000.000 lei.

Iar în termen de 7 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, instituţiile de credit transmit Fondului de Garantare a Creditului Rural IFN – S.A. cererile de înscriere în program, nivelul estimat al finanţărilor pe care le vor acorda în anul 2022 în cadrul componentei RURAL INVEST, precum şi nivelul costurilor totale pe care le vor aplica finanţărilor în cadrul componentei.