Ajutor de minimis pentru perfecţionarea/recalificarea angajaţilor din societăţi!


Ordinul nr. 20693/2024 aduce modificări Schemei de ajutor de minimis pentru perfecţionarea/recalificarea angajaţilor din societăţi.

Ajutoarele de minimis acordate în cadrul prezentei scheme pot fi cumulate cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2023/2.832 al Comisiei, în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv.

Furnizorul ajutorului de minimis are obligaţia, conform prevederilor art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016, de a încărca în Registrul electronic al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) datele şi informaţiile referitoare la prezenta procedură de minimis într-un termen de maximum 10 (zece) zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia.

Furnizorul schemei de ajutor are obligaţia de a înregistra în RegAS contractele de finanţare, actele de acordare sau obligaţiile de rambursare a ajutorului în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data semnării/emiterii lor, iar plăţile realizate în cadrul contractelor de finanţare se vor introduce în RegAS în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data efectuării lor.