Aprobarea plafonului pentru programul “Noua casă” 2021 este în fază de proiect


Un proiect de Hotărâre prevede modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului “Noua casă”.

Având în vedere strategia programului ”Prima casă/ Noua casă”, se propune ca pentru anul 2021, să fie aprobată alocarea unui plafon al garanţiilor care pot fi emise potrivit art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, de 1.500 milioane lei.

Totodată, se propune completarea reglementării din cuprinsul normelor potrivit cărora beneficiarii au obligaţia să încheie poliţe de asigurare împotriva tuturor riscurilor potrivit normelor interne proprii ale finanţatorilor, pe toata durata finanţării garantate la o valoare acceptată de o societate de asigurare, dar nu mai puţin decât valoarea de piaţă comunicată de finanţatori prin solicitarea de garantare.