Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

A fost aprobată Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic

A fost aprobată Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2021 – 2022.

Ordinul nr. 5991/2020 prevede aprobarea Metodologiei – cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2021 – 2022.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

A fost aprobat Calendarul mobilităţii personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021

În urma promulgării de către preşedintele României a Legii pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcţionare a sistemului de învăţământ, a fost aprobat prin ordin de ministru şi transmis spre publicare în Monitorul Oficial, Calendarul mobilităţii personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2020-2021.

Categories
Articole Învăţământ şi educaţie

A fost adoptat Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate Învăţământ Preuniversitar

Potrivit ultimelor noutăţi legislative la nivel naţional a fost adoptat Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate Învăţământ Preuniversitar.

Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate Învăţământ Preuniversitar, pe scurt C.C.M.U.N.S.A.I.P. , are ca scop stabilirea, în condiţiile legii, a drepturilor şi obligaţiilor reciproce ale angajatorului şi salariaţilor membri de sindicat, precum şi condiţiile specifice de muncă şi urmăreşte promovarea şi garantarea unor relaţii de muncă echitabile, de natură să asigure protecţia socială a salariaţilor.

Categories
Salarizare Ştiri

Legea salarizării a suferit unele modificări!

Guvernul a aprobat un proiect de Ordonanță de urgență pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, iar parte din modificările aduse vizează personalul din sistemul santiar, precum și cadrele didactice.

Personalul din sistemul sanitar care a beneficiat în anul 2017 de tichete de masă va beneficia de acordarea indemnizației de hrană pe tot parcursul anului 2018, iar această indemnizație va fi exceptată în anul 2018 la stabilirea limitei de sporuri de 30%.

Categories
Învăţământ şi educaţie Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Profesorii cu 25 de ani experienţă se pot pensiona mai devreme sau îşi pot micşora programul – Proiect

2013_12_03_senat_-_sedinta_1_rszMai mulţi reprezentanţi PSD au depus la Senat 2 proiecte legislative pentru modificarea Legii educaţiei, prin care se prevede că profesorii cu peste 25 de ani de experienţă îşi pot micşora programul cu 2 ore pe săptămână sau se pot pensiona la cerere cu 3 ani mai devreme.

Astfel, senatorii intenţionează eliminarea sintagmei “cu încadrarea în bugetul aprobat” din Legea educaţiei cu privire la micşorarea orelor pentru profesorii care se află aproape de pensionare deoarece bugetul aprobat este insuficient, în peste 90% din şcoli, “datorită modalităţii de stabilire a bugetului raportat la costul standard/elev”.

De asemenea, un alt proiect de lege stabileşte că “persoanalul didactic poate fi pensionat, la cerere, cu 3 ani înainte de limitele prevăzute de legislaţia în vigoare, dacă are o vechime în învăţământ de cel puţin 25 de ani femeile, respectiv 30 de ani bărbaţii”.

Propunerea legislativă e argumentată de lipsa condiţiei fizice sau psihologice a unor profesori de a mai preda, lucru care “se reflectă în rezultatele elevilor”.

Categories
Administraţie publică centrală Învăţământ şi educaţie Ştiri

Plata diferenţelor salariale personalului didactic din învăţământul de stat pentru perioada 2008 – 2011

profCu 220 de voturi “pentru”, camera deputaţilor a adoptat o lege prin care personalul didactic din învăţământul de stat va beneficia de diferenţele salariale pentru perioada octombrie 2008-13 mai 2011.

Astfel, conform proiectului, de la data intrării în vigoare a legii, aceste drepturi se plătesc eşalonat, pe o perioadă de 5 ani: 5% din valoarea diferenţelor salariale în primul an, 10% în al doilea an, câte 25% în anul trei şi patru, şi în al cincilea an 35%.

De asemenea, în proiectul de lege se mai arată că diferenţele salariale vor fi plătite din sumele defalcate din TVA, pentru finanţarea cheltuielilor de personal din unităţile şi instituţiile de învăţământ preuniversitare de stat, precum şi din bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, pentru personalul didactic din inspectoratele şcolare şi din unităţile aflate în subordinea acestora.

Categories
Articole Învăţământ şi educaţie

Gradația de merit pentru personalul din învățământul preuniversitar se obține prin concurs!

gradatie de merit
Fiecare meserie este nobilă, însă cea de dascăl are ceva în plus. Profesorii noștri sunt oamenii cărora le datorăm în mare parte ceea ce suntem azi. Felul în care au știut încă din prima zi școală să ne pună creionul în mână și să ne ia cu ei în fascinanta călătorie a cunoașterii, să ne îndrume pașii atunci când păream că rătăcisem, ne face să îi purtăm mereu în gând.

Pentru mine  „profesorul este ca o lumânare care îi luminează pe alți, consumându-se pe sine.” (Giovano Ruffini). Acestor oameni care știu să împartă fără egoism cunoștințele pe care le au și care își ajută elevii să fie cu o treaptă mai sus decât ei, celor care se implică activ în activitățile școlare și sunt un exemplu pentru ceilalți, legiuitorul le oferă șansa de a primi gradația de merit.

Categories
Învăţământ şi educaţie Proiecte şi propuneri legislative Sancţiuni Ştiri

Protecţie sporită pentru cadrele didactice

elevi-1

Potrivit unui proiect de act normativ, care reglementează dreptul la securitate al personalului didactic, cadrele didactice ar putea primi statutul unei autorităţi publice, astfel încât elevii sau părinţii care vor ameninţa sau agresa profesori să primească pedepse majorate.

Prin acest proiect se doreşte instituirea unei protecţii sporite a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, aflate în timpul şi în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, o protecţie similară funcţiilor de autoritate publică.

Astfel, personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar se va bucura, conform prevederilor, de următoarele:

  • respect şi consideraţie din partea elevilor şi celorlalte cadre didactice;
  • un climat de ordine, disciplină şi respect în timpul desfăşurării actului educaţional;
  • autoritatea de a lua decizii oportune;
  • susţinerea părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copiilor;
  • dreptul de a aplica sancţiuni disciplinare elevilor, conform regulamentului şcolii;
  • protecţie juridică adecvată pentru îndeplinirea sarcinilor;
  • sprijin şi implicare din partea autorităţilor.

Ameninţările şi actele de violenţă împotriva profesorilor vor fi pedepsite mai aspru. Astfel, persoanele care vor ameninţa, lovi sau săvârşi alte acte de violenţă împotriva cadrelor didactice vor primi o pedeapsă majorată cu o treime faţă de pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracţiune.

De asemenea, conform noilor reglementări, vătămarea corporală împotriva cadrelor didactice ar urma să fie pedepsită cu până la opt ani şi şase luni de închisoare, faţă de maximul de şapte stabilit în prezent de Codul penal pentru o astfel de infracţiune.

Iniţiatorii propunerii legislative explică, în expunerea de motive anexată documentului, că respectul pe care elevii şi părinţii îl acordă profesorilor este din ce în ce mai scăzut, existând numeroase cazuri în care dascălii sunt agresaţi fizic sau verbal, iar unii dintre elevi chiar se laudă cu astfel de fapte.

Pentru a intra în vigoare, proiectul de lege trebuie adoptat de Senat şi Camera Deputaţilor, promulgat de preşedintele ţării şi publicat în Monitorul Oficial.

Categories
Învăţământ şi educaţie Organizare judiciară Ştiri

Reducerea vârstei de pensionare pentru profesorii cu gradul didactic I

lc+olesea
În 26 iunie Guvernul a aprobat o ordonanţă de urgenţă, potrivit căreia personalul didactic de predare, conducere, îndrumare şi control va putea ieşi la pensie cu 3 ani înainte de limitele de vârstă prevăzute de lege.

Actul normativ modifică durata învăţământului profesional şi reglementează problema privind organizarea învăţământului postliceal, constituirea şi conducerea consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ.

Pe lângă aceasta documentul prevede modificări la modalitatea de organizare şi desfăşurare a concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante în învăţământul preuniversitar de stat.

Iniţiativa privind modificarea sistemului de educaţie a apărut încă săptămâna trecută cînd Guvernul a anunţat că va reduce norma de ore pentru profesorii cu grad didactic I şi intenţionează să reducă şi vârsta de pensionare a acestora.

Modificările aprobate de Guvernul României urmează să fie aplicate începând cu semestrul al doilea al acestui an.

Categories
Piaţa muncii Ştiri

Noi ocupaţii introduse în COR

cor
Pe parcursul anului 2013, clasificarea ocupaţiilor din România a suferit mai multe modificări.

Printre cele mai recente şi importante modificări legislative au fost operate prin H.G. nr. 1116/2013 pentru completarea H.G. nr. 1352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupaţiilor din România – nivel grupă de bază, conform Clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor – ISCO 08, publicată în Monitorul Oficial nr. 836 din 24 decembrie 2013, cu intrare în vigoare la 22 februarie 2014.

Astfel, prin H.G. nr. 1116/2013 se introduc reglementări prin care se explicitează structura COR şi se introduc grupe de bază noi în domeniul educaţiei.

Utilizarea Clasificării ocupaţiilor din România va fi obligatorie pentru elaborarea standardelor ocupaţionale recunoscute la nivel naţional, respectiv a standardelor de pregătire profesională, precum şi a calificărilor necesare pe piaţa muncii.