Modul de acordare a avizelor medicale pentru exercitarea funcţiilor didactice de predare


Ordinul nr. 4060/2024 prevede aprobarea modului de acordare a avizelor medicale pentru exercitarea funcţiilor didactice de predare sau didactice auxiliare şi a modelului de certificat medical pentru încadrarea într-o funcţie didactică de predare sau didactică auxiliară din învăţământul superior.

În situaţia în care se constată modificări psihocomportamentale la personalul angajat într-o funcţie didactică de predare sau didactică auxiliară dintr-o instituţie de învăţământ superior, instituţia poate solicita un nou examen medical, prin hotărâre a consiliului de administraţie, la sesizarea oricărui factor implicat în procesul educaţional.

Evaluarea capacităţii psihice a cadrelor didactice de predare sau didactice auxiliare se realizează în centrele de sănătate mintală teritoriale, la solicitarea medicului specialist de medicina muncii.