Tag-Archive for » persoane cu handicap «

Asistentul personal profesionist este persoana fizică atestată care asigură, prin activitatea pe care o desfăşoară la domiciliul său, îngrijirea şi protecţia adultului cu handicap grav sau accentuat pe baza nevoilor individuale ale acestuia.

Recent, potrivit noutăţilor legislative, a fost adoptată Hotărârea nr. 548/2017 privind aprobarea condiţiilor de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului personal profesionist, publicată în Monitorul Oficial nr. 659/2017. Mai mult …

Firmele cu minimum 50 de angajați care nu încadrează, din septembrie, persoane cu handicap într-un procent de cel puțin 4% din numărul total de angajați vor fi obligate să achite lunar la bugetul de stat o sumă reprezentând salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată înmulțit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat astfel de persoane.

Astăzi, suma de plată este de doar 50% din salariu. Firmele nu vor mai avea decât opțiunea de a cotiza la buget, nu și de a cumpăra produse/servicii realizate de astfel de persoane. Mai mult …

Persoanele cu handicap sunt acele persoane cărora mediul social, neadaptat deficienţelor lor fizice, senzoriale, psihice, mentale sau asociate, le împiedică total sau le limitează accesul cu şanse egale la viaţa societăţii, necesitând măsuri de protecţie în sprijinul integrării şi incluziunii sociale. Aceste persoane au nevoie de o protecţie specială şi atentă din partea statului, că nu se întâmplă tot timpul aşa, asta este cu totul altă poveste.

Însă multe dintre aceste persoane sunt angajaţi şi nimic nu îi împiedică să îşi facă meseria foarte bine.

Dată fiind importanţa acestui subiect recent ne-a fost adresată o întrebare dacă odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 250/2016 trebuia mărit şi sporul acordat acestor persoane? Mai mult …

Vineri, în cadrul primei şedinţe a Guvernului a fost adoptată o OUG de modificare a Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, care prevede creşterea indemnizaţiei la 640 pentru cei care suferă de un handicap grav şi la 480 pentru cei cu handicap accentuat, măsura urmând a intra în vigoare de la 1 ianuarie 2018.

Noile prevederi stabilesc faptul că prestația socială se acordă automat, după obținerea certificatului de încadrare în grad de handicap, nemaifiind necesară depunerea unei cereri, așa cum prevedea varianta veche a legii. Mai mult …

Comisia de muncă din Senat a adoptat un amendament la propunerea legislativă privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice care prevede acordarea unui spor de 15% din salariul de bază pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat, urmând ca în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii urmând să fie stabilite categoriile de handicap prin hotărâre de guvern.

Ministrul Muncii a explicat că asupra gradului de handicap şi drepturilor ce recurg din acesta trebuie să se pronunţe Comisii medicale, acest lucru fiind posibil prin precizarea în textul amendamentului că, prin hotărâre de guvern, vor fi stabilite categoriile de handicap.

lc
La 13 iulie 2015, în Monitorul Oficial nr. 518, a fost publicată Legea nr. 193/2015 pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Potrivit actului normativ pesoanele cu handicap vor beneficia de scutire de la plata taxei asupra autoturismelor, motocicletelor cu ataş şi mototriciclurilor.

Deasemenea documentul prevede că atât persoanele cu handicap, cât şi însoţitorii sau asistenţii personali ai acestora, deţinători de autoturisme, vor fi scutiţi de la plata tarifului de utilizare a reţelelor de drumuri naţionale. Prevederea legislativă este valabilă doar în cazul deţinerii unui singur autoturism.

casÎntr-o Românie cu o rată a natalității în scădere și cu legi privind protecția copilului care se respectă doar pe hârtie, a mai apărut, la începutul lui 2015, o „minune” care a revoltat multă lume. Mii de copii au primit decizii de la ANAF pentru a-și achita contribuția de asigurări de sănătate aferentă anului 2012 pentru cei 42 de lei încasați lunar ca alocație. Printre copiii găsiți ca fiind buni de plată, au fost și cei cu handicap. Mai mult …

persoane cu handicapRomânii sunt mari iubitori de statistici: cu cât a crescut cifra de afaceri a firmei, câți oameni a angajat firma X în ultimul an și pe câți i-a disponibilizat, care este salariul mediu la nivelul unității, cât la sută din salariul lunar se duce pe impozite și taxe etc. Desigur, aceste statistici îți atrag atenția și le citești, le analizezi, ca să vezi unde te poziționezi față de alții. Mai mult …

persoane_handicap_99218300

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice a lansat în dezbatere publică un proiect de Hotărâre de Guvern privind actualizarea cuantumului prestaţiilor sociale prevăzute la articolul 58, alineatul 4 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată.

Potrivit actului normativ, persoanele cu handicap ar putea primi o majorare de 15,98% a indemnizaţiei lunare şi a bugetului personal complementar, începând din 2015.

În document se arată că bugetul personal complementar lunar ar urma să fie majorat, de la 1 ianuarie 2015, de la 91 de lei la 105 lei pentru persoanele cu handicap grav (0,210 ISR), de la 68 de lei la 78 de lei pentru persoanele cu handicap accentuat (0,156 ISR) şi de la 33,5 lei la 38 de lei pentru persoanele cu handicap mediu (0,076 ISR).

Fondurile necesare pentru plata acestor prestaţii sociale vor fi asigurate din bugetele proprii ale judeţelor, respectiv cele ale sectoarelor municipiului Bucureşti, din transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute cu această destinaţie în bugetul Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

Proiectul de act normativ se va afla în dezbatere publică până pe 8 decembrie 2014.

skillsportfolioPuţine convenţii ne oferă luxul unei perioade de acomodare, de probă, în care să reflectăm dacă dorim sau nu să continuăm onorarea angajamentelor pe care ni le-am asumat. Contractul de muncă este una din ele, aceasta datorită prounţatului său caracter personal, fiind nu doar o legătură juridică, ci şi una personală şi socială. Datorită extremei sale importanţe, vă invit astăzi să analizăm dispoziţiile legale cu privire la perioada de probă. Mai mult …