Categories
Asigurări sociale Protecţie socială Social Ştiri

Un prim pas pentru Reforma sistemului de protecţie a persoanelor adulte cu dizabilităţi!

Legea nr. 7/2023 reglementează cadrul general pentru realizarea reformei sistemului de protecţie a persoanelor adulte cu dizabilităţi, prin operaţionalizarea şi prioritizarea măsurilor pentru accelerarea procesului de dezinstituţionalizare şi de prevenire a instituţionalizării persoanelor adulte cu dizabilităţi, precum şi pentru îndeplinirea indicatorilor cantitativi stabiliţi în Planul naţional de redresare şi rezilienţă, componenta 13 – Reforme sociale, Reforma sistemului de protecţie a persoanelor adulte cu dizabilităţi, şi în strategiile naţionale din domeniul dizabilităţii.

Categories
Protecţie socială Ştiri

Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap are un nou Regulament de funcţionare

Ordinul nr. 949/2022 prevede aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.

Periodic, membrii Comisiei superioare analizează oportunitatea modificării şi/sau completării criteriilor medico – psihosociale, ţinând cont de prevederile Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi.

Categories
Articole Protecţie socială Social

Ce documente trebuie depuse de persoanele cu dizabilităţi pentru obţinerea voucherelor utilizate pentru achiziţionarea de tehnologii?

Metodologia de acordare şi distribuire a voucherelor utilizate exclusiv pentru achiziţionarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, altele decât cele finanţate prin Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate a fost modificată de Ordinul nr. 924/2022.

Categories
Dreptul muncii Piaţa muncii Ştiri

Modalitatea decontării sumelor de bani acordate angajatorilor pentru angajarea persoanelor cu dizabilități

Ordinul nr. 743/2022 prevede aprobarea Procedurii privind modalitatea de decontare a sumelor de bani acordate angajatorilor pentru adaptarea rezonabilă la locul de muncă pentru persoanele cu dizabilităţi angajate ca urmare a implementării proiectului “Facilitarea inserţiei pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi”.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Dreptul muncii Piaţa muncii Protecţie socială Ştiri

Modificări importante privind obligaţia angajării persoanelor cu handicap!

Conform Legii nr. 81/2021 autorităţile şi instituţiile publice, precum şi persoanele juridice, publice sau private, care nu angajează persoane cu handicap pot opta pentru una dintre următoarele obligaţii:

Categories
Fiscalitate Ştiri Taxe/Impozite

Autorizarea organizaţiilor care oferă asistenţă persoanelor cu handicap pentru a primi articole scutite de TVA la import

Ordinul nr. 149/2021 prevede aprobarea Procedurii de autorizare de către Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii a instituţiilor sau organizaţiilor a căror activitate principală o reprezintă educaţia sau oferirea de asistenţă pentru persoanele cu handicap pentru a primi articole scutite de taxa pe valoarea adăugată la import.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Comisia Europeană a prezentat o Strategie ambiţioasă privind drepturile persoanelor cu handicap!

Comisia Europeană a prezentat o Strategie ambiţioasă privind drepturile persoanelor cu handicap (2021-2030), pentru a asigura participarea lor deplină în societate, în condiţii de egalitate cu celelalte persoane din UE şi din afara acesteia, în conformitate cu Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi cu Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, care prevăd că egalitatea şi nediscriminarea sunt pietrele de temelie ale politicilor UE.

Categories
Protecţie socială Ştiri Transporturi

Au fost stabilite noi modele de convenţii privind transportul persoanelor cu handicap!

Ordinul nr. 104/2021 prevede stabilirea modelelor de convenţii privind transportul persoanelor cu handicap.

Categories
Protecţie socială Social Ştiri

Obligaţia plăţii lunare de către angajatorii care nu au angajat persoane cu handicap este neconstituţională!

Reamintim că plata lunara de către angajatori a unei sume către stat reprezentând salariul minim brut pe ţară înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap este neconstituţională.

Categories
Protecţie socială Ştiri Transporturi

Modelele de convenţii privind transportul persoanelor cu handicap se află în fază în proiect!

Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordin pentru stabilirea modelelor de convenţii privind transportul persoanelor cu handicap.