Categories
Protecţie socială Social Ştiri

Noi reglementări privind evaluarea medicală a persoanelor cu handicap

Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap a fost modificată și completată de OUG nr. 47/2023.

Prin actul normativ adoptat se elimină posibilitatea reevaluării persoanei adulte cu handicap de către aceleași entități și în baza acelorași acte care au stat la baza emiterii certificatului de încadrare în grad de handicap și obligă autoritățile publice locale să utilizeze Sistemul național de management privind dizabilitatea.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Bugete Ştiri

Finanţarea măsurilor de protecţie stabilite în centrele rezidenţiale publice

Începând cu data de 1 ianuarie 2024, finanţarea măsurilor de protecţie stabilite în centrele rezidenţiale publice a căror capacitate este mai mare de 50 de locuri şi pentru care nu au fost implementate planurile de restructurare aprobate se asigură exclusiv din bugetul judeţului, respectiv al sectorului municipiului Bucureşti.

Ordinul nr. 358/2023 prevede aprobarea Metodologiei de finanţare a serviciilor sociale de tip rezidenţial prevăzute la art. 51 alin. (3) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Categories
Asigurări sociale Autorităţi şi instituţii publice Protecţie socială Sănătate Social Ştiri

Autorităţile publice au obligaţia de a monta adaptări specifice fiecărui tip de handicap!

Legea nr. 96/2023 prevede modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Categories
Articole Protecţie socială Social

A fost adoptat un nou model al cardului – legitimaţie de parcare pentru persoanele cu handicap!

Ordinul nr. 163/2023 prevede implementarea formatului unic al cardului – legitimaţie de parcare pentru persoanele cu handicap.

Cererea pentru eliberarea cardului – legitimaţie de parcare pentru persoanele cu handicap se depune fizic sau prin mijloace electronice la autoritatea administraţiei publice locale în a cărei rază teritorială domiciliază sau are reşedinţa beneficiarul.

Categories
Asigurări sociale Protecţie socială Social Ştiri

Un prim pas pentru Reforma sistemului de protecţie a persoanelor adulte cu dizabilităţi!

Legea nr. 7/2023 reglementează cadrul general pentru realizarea reformei sistemului de protecţie a persoanelor adulte cu dizabilităţi, prin operaţionalizarea şi prioritizarea măsurilor pentru accelerarea procesului de dezinstituţionalizare şi de prevenire a instituţionalizării persoanelor adulte cu dizabilităţi, precum şi pentru îndeplinirea indicatorilor cantitativi stabiliţi în Planul naţional de redresare şi rezilienţă, componenta 13 – Reforme sociale, Reforma sistemului de protecţie a persoanelor adulte cu dizabilităţi, şi în strategiile naţionale din domeniul dizabilităţii.

Categories
Protecţie socială Ştiri

Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap are un nou Regulament de funcţionare

Ordinul nr. 949/2022 prevede aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.

Periodic, membrii Comisiei superioare analizează oportunitatea modificării şi/sau completării criteriilor medico – psihosociale, ţinând cont de prevederile Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi.

Categories
Articole Protecţie socială Social

Ce documente trebuie depuse de persoanele cu dizabilităţi pentru obţinerea voucherelor utilizate pentru achiziţionarea de tehnologii?

Metodologia de acordare şi distribuire a voucherelor utilizate exclusiv pentru achiziţionarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, altele decât cele finanţate prin Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate a fost modificată de Ordinul nr. 924/2022.

Categories
Dreptul muncii Piaţa muncii Ştiri

Modalitatea decontării sumelor de bani acordate angajatorilor pentru angajarea persoanelor cu dizabilități

Ordinul nr. 743/2022 prevede aprobarea Procedurii privind modalitatea de decontare a sumelor de bani acordate angajatorilor pentru adaptarea rezonabilă la locul de muncă pentru persoanele cu dizabilităţi angajate ca urmare a implementării proiectului “Facilitarea inserţiei pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi”.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Dreptul muncii Piaţa muncii Protecţie socială Ştiri

Modificări importante privind obligaţia angajării persoanelor cu handicap!

Conform Legii nr. 81/2021 autorităţile şi instituţiile publice, precum şi persoanele juridice, publice sau private, care nu angajează persoane cu handicap pot opta pentru una dintre următoarele obligaţii:

Categories
Fiscalitate Ştiri Taxe/Impozite

Autorizarea organizaţiilor care oferă asistenţă persoanelor cu handicap pentru a primi articole scutite de TVA la import

Ordinul nr. 149/2021 prevede aprobarea Procedurii de autorizare de către Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii a instituţiilor sau organizaţiilor a căror activitate principală o reprezintă educaţia sau oferirea de asistenţă pentru persoanele cu handicap pentru a primi articole scutite de taxa pe valoarea adăugată la import.