Categories
Autorităţi şi instituţii publice Fiscalitate Ştiri

ANPC derulează proiectul “Insolvența – cu un pas mai aproape de consumatori”

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) derulează, în această perioadă, prin Direcția Insolvență a Persoanelor Fizice, un proiect pe fonduri europene cu titlul: “Insolvența – cu un pas mai aproape de consumatori”.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

RIL admis. Închiderea procedurii de insolvență

ÎCCJ a admis un recurs în interesul legii prin Decizia nr. 27/2022 privind interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 174 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

ÎCCJ. Sunt suspendate de drept căile de atac declarate de debitorul societate de asigurare faţă de care s-a deschis procedura falimentului?

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost sesizată cu soluţionarea recursului în interesul legii ce vizează o dispoziţie din Legea nr. 85/2014.

Recursul în interesul legii vizează următoarea problemă de drept: “Sunt suspendate de drept, în condiţiile art. 262 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, căile de atac declarate de debitorul societate de asigurare/reasigurare faţă de care s-a deschis procedura falimentului, împotriva hotărârilor judecătoreşti prin care au fost soluţionate acţiunile unui creditor/unor creditori introduse pe rolul instanţelor înaintea deschiderii acestei proceduri?”.

Categories
Achiziţii publice Autorităţi şi instituţii publice Economie

RIL admis. Suspendarea de drept a căilor de atac declarate de debitorul societate de asigurare

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost sesizată cu soluţionarea recursului în interesul legii ce vizează următoarea problemă de drept:
“Sunt suspendate de drept, în condiţiile art. 262 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, căile de atac declarate de debitorul societate de asigurare/reasigurare faţă de care s-a deschis procedura falimentului, împotriva hotărârilor judecătoreşti prin care au fost soluţionate acţiunile unui creditor/unor creditori introduse pe rolul instanţelor înaintea deschiderii acestei proceduri?”.

Categories
Fiscalitate Ştiri

Modificări privind exercitarea profesiei de practician în insolvenţă

Hotărârea Congresului Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă şi a Codului de etică profesională şi disciplină ale Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România a fost modificată de Hotărârea nr. 2/2022.

Categories
Articole Fiscalitate

RIL admis în materia procedurii de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă!

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost sesizată cu soluţionarea recursului în interesul legii ce vizează unele dispoziţii din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.

Obiectul sesizării

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Fiscalitate Ştiri

Guvernul a adoptat proiectul de modificare a Legii privind procedurile de prevenire a insolvenţei

Guvernul României a adoptat Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, care transpune în dreptul românesc Directiva (UE) 2019/1023 privind restructurarea şi insolvenţa.

Categories
Persoane juridice. Societăţi Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei va fi actualizată

Ministerul Justiţiei a lansat în dezbatere publică Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.

Categories
Articole Fiscalitate

Noutăţi privind acordarea eşalonării la plată!

Pentru obligaţiile fiscale principale şi accesorii restante a căror vechime este de maximum 12 luni anterioare datei depunerii cererii şi nestinse până la data eliberării certificatului de atestare fiscală, administrate de organul fiscal central a fost aprobată eşalonarea la plată pe o perioadă de cel mult 12 luni.

Categories
Drept civil Ştiri

RIL admis. Trecerea debitorului la procedura falimentului

Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă a constituit obiectul unui recurs în interesul legii.

Prin Decizia nr. 4/2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 426/2021, Înalta Curte de casaţie şi Justiţie a reţinut că în aplicarea dispoziţiilor art. 45 alin. (1) lit. a) şi art. 43 alin. (7) din Legea nr. 85/2014 coroborate cu prevederile art. 480 alin. (2) şi alin. (3) din Codul de procedură civilă, curtea de apel, învestită cu soluţionarea apelului declarat împotriva hotărârii judecătorului – sindic prin care s-a respins o cerere de trecere a debitorului la procedura falimentului sau prin care confirmă un plan de reorganizare, admiţând apelul, va anula hotărârea şi va trimite cauza judecătorului – sindic, cu dispoziţie obligatorie de trecere a debitorului în faliment.