ÎCCJ. Sunt suspendate de drept căile de atac declarate de debitorul societate de asigurare faţă de care s-a deschis procedura falimentului?


Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost sesizată cu soluţionarea recursului în interesul legii ce vizează o dispoziţie din Legea nr. 85/2014.

Recursul în interesul legii vizează următoarea problemă de drept: “Sunt suspendate de drept, în condiţiile art. 262 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, căile de atac declarate de debitorul societate de asigurare/reasigurare faţă de care s-a deschis procedura falimentului, împotriva hotărârilor judecătoreşti prin care au fost soluţionate acţiunile unui creditor/unor creditori introduse pe rolul instanţelor înaintea deschiderii acestei proceduri?”.

Potrivit practicii judiciare într-o primă orientare jurisprudenţială s-a apreciat că intervine suspendarea de drept a căilor de atac declarate de către asigurător împotriva hotărârilor judecătoreşti prin care au fost soluţionate acţiunile unui/unor creditor/creditori introduse pe rolul instanţei înaintea deschiderii procedurii de faliment a debitorului asigurător, deoarece dispoziţiile art. 262 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 au caracter de normă specială faţă de cele generale ale art. 75 din acelaşi act normativ.

Potrivit celei de-a doua orientări jurisprudenţiale, instanţele au reţinut că nu suntem în prezenţa unui caz de suspendare de drept a căii de atac promovate de societatea de asigurare/reasigurare împotriva hotărârilor judecătoreşti prin care au fost soluţionate acţiunile unui/unor creditor/creditori introduse pe rolul instanţei înaintea deschiderii procedurii de faliment, considerându-se că dispoziţiile art. 75 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 85/2014 sunt aplicabile, conform art. 242 din acelaşi act normativ. Potrivit acestui text de lege, prevederile capitolului I (Dispoziţii comune în procedura insolvenţei – deci, inclusiv art. 75), cu excepţia celor cuprinse în secţiunea a 6 – a (Reorganizarea), se vor aplica în mod corespunzător procedurii falimentului societăţilor de asigurare/reasigurare, cu derogările prevăzute în acest capitol.

Prin Decizia nr. 19/2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 106/2022, se stabileşte că în interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 262 alin. (4), prin raportare la prevederile art. 75 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, căile de atac promovate de debitorul societate de asigurare/reasigurare faţă de care a fost deschisă procedura falimentului, împotriva hotărârilor judecătoreşti prin care au fost soluţionate acţiunile unui/unor creditor/creditori pentru realizarea creanţelor asupra averii debitorului introduse pe rolul instanţelor înaintea deschiderii acestei proceduri, nu sunt suspendate de drept.