Categories
Economie Ştiri

Ajutor de stat pentru activităţi de cercetare – dezvoltare şi inovare

Ordinul nr. 3284/2023 prevede aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru activităţi de cercetare – dezvoltare şi inovare finanţate prin prioritatea 1. “Susţinerea şi promovarea unui sistem de CDI atractiv şi competitiv în RO” a Programului Creştere inteligentă digitalizare şi instrumente financiare.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Se înfiinţează Comitetul Naţional pentru Ştiinţă, Tehnologie şi Inovare

OUG nr. 43/2023 prevede modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice este format din 25 de membri

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice a fost modificat de Ordinul nr. 20119/2023.

Se prevede că CNCS este format din 25 de membri, inclusiv preşedintele şi cei doi vicepreşedinţi ai acestuia, numiţi prin ordin al ministrului cercetării, inovării şi digitalizării.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Fondul Consiliului European pentru Inovare injectează capital în valoare de 331 de milioane EUR în întreprinderi europene

Fondul Consiliului European pentru Inovare (Fondul CEI) a luat 42 de noi decizii de investiții în întreprinderi din domeniul tehnologiei profunde, în valoare totală de 331 de milioane EUR de la ultimul anunț din noiembrie 2022.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Comisia Europeană lansează cea de-a treia cerere de proiecte în cadrul Fondului UE pentru inovare

Comisia Europeană lansează cea de-a treia cerere de proiecte la scară largă în cadrul Fondului UE pentru inovare.

Cu un buget dublat la 3 miliarde EUR datorită creșterii veniturilor obținute din licitarea certificatelor în cadrul sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS), această cerere de proiecte la scară largă din 2022 va promova implementarea de soluții industriale pentru decarbonizarea Europei.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Comisia a adoptat o nouă agendă europeană pentru inovare

Comisia a adoptat o nouă agendă europeană pentru inovare cu scopul de a poziționa Europa în avangarda noului val de inovare și întreprinderi nou-înființate în domeniul tehnologiei profunde.

Categories
Economie Ştiri

A fost aprobată Schema de ajutor de stat “Atragerea resurselor umane înalt specializate din străinătate în activităţi de dezvoltare şi inovare”

Schema de ajutor de stat “Atragerea resurselor umane înalt specializate din străinătate în activităţi de cercetare, dezvoltare şi inovare” este asociată Planului naţional de redresare şi rezilientă al României, pilonul III.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Organizarea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizări a suferit modificări

Hotărârea nr. 593/2022 prevede modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 371/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizări.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

La nivelul UE se doreşte promovarea alfabetizării digitale prin educație și formare

Comisarul pentru inovare, cercetare, cultură, educație și tineret a prezentat în mod oficial un grup de experți privind combaterea dezinformării și promovarea alfabetizării digitale prin educație și formare.

Misiunea generală a grupului de experți este aceea de a contribui la pregătirea unor orientări practice pentru profesori și educatori referitoare la combaterea dezinformării și la promovarea alfabetizării digitale prin educație și formare.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Au fost aprobate noi Norme metodologice privind înfiinţarea şi dezvoltarea spin – offurilor în domeniul cercetării

Au fost aprobate noi Norme metodologice privind înfiinţarea şi dezvoltarea spin – offurilor în domeniul cercetării – dezvoltării şi inovării prin Ordinul nr. 28/2021.