Schemă de ajutor de stat pentru activităţi de cercetare


Ordinul nr. 831/2024 prevede aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru activităţi de cercetare – dezvoltare şi inovare finanţate prin prioritatea 5 “Abordări inovative în cercetarea din domeniul medical” care vizează acţiunea A – Operaţiuni strategice predefinite din cadrul Programului Sănătate.

Ajutoarele în cadrul schemei se acordă numai dacă îndeplinesc toate condiţiile şi criteriile prevăzute în prezenta schemă, în limita bugetului disponibil.

Ajutorul se acordă sub formă de grant (asistenţă financiară nerambursabilă în una sau mai multe tranşe) iar schema se aplică pe teritoriul României, în toate regiunile de dezvoltare.

Autoritatea care furnizează ajutorul de stat este Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene prin Autoritatea de Management a Programului Sănătate

,