Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Funcţionari publici

Măsuri temporare suplimentare cu privire la efectuarea transferului la cerere pentru funcţionarii publici

OUG nr. 116/2022 prevede reglementarea unor măsuri temporare privind ocuparea funcţiilor publice prin transfer la cerere, precum şi pentru completarea art. 3641 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Funcţionari publici

Instrucţiuni noi privind publicarea anunţurilor de concurs pe site-ul ANFP

Autorităţile şi instituţiile publice organizatoare ale concursurilor pentru ocuparea funcţiilor publice vacante şi a funcţiilor publice de execuţie temporar vacante au obligaţia respectării termenelor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru înştiinţarea Agenţiei cu privire la organizarea unui concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante sau temporar vacante ori, după caz, a unui concurs de recrutare sau promovare pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere vacante.

Ordinul nr. 530/2022 prevede aprobarea Instrucţiunilor privind publicarea anunţului de concurs pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publice.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Noutăţi privind prelungirea exercitării cu caracter temporar a unei funcţii publice de conducere

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei a lansat în dezbatere publică proiectul de OUG privind stabilirea unor măsuri administrative în domeniul funcţiei publice.

Dat fiind faptul că prelungirea exercitării cu caracter temporar a unei funcţii publice de conducere vacante se poate dispune numai în condiţiile în care autoritatea sau instituţia publică a organizat concurs de recrutare ori promovare şi funcţia nu a fost ocupată, prin proiect se propune posibilitatea prelungirii termenului de exercitare cu caracter temporar a unei funcţii publice de conducere vacante, până la data de 31 decembrie 2020, prin derogare de la art. 510 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, cu notificarea prealabilă a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, cu 10 zile înainte de dispunerea măsurii.

Această măsură are în vedere asigurarea continuităţii activităţii administraţiei publice în condiţii corespunzătoare.