Instrucţiuni privind utilizarea instrumentelor informatice de extragere automată a subiectelor de către comisia de concurs pentru ocuparea unor funcţii publice


Ordinul nr. 436/2024 prevede aprobarea Instrucţiunilor privind utilizarea instrumentelor informatice de extragere automată a subiectelor de către comisia de concurs pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante şi temporar vacante şi a unor funcţii publice de conducere vacante, precum şi la concursul de promovare în clasă şi în grad profesional.

În înţelesul prezentelor instrucţiuni, stabilirea şi extragerea automată a subiectelor pentru proba scrisă se realizează utilizând un instrument informatic de extragere automată a subiectelor, într-un mod imparţial, pus la dispoziţia autorităţilor şi instituţiilor publice organizatoare ale concursurilor pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante şi temporar vacante şi a unor funcţii publice de conducere vacante, precum şi de promovare în clasă şi în grad profesional.

Subiectele pentru proba scrisă se stabilesc pe baza bibliografiei şi a tematicii de concurs, astfel încât să reflecte capacitatea de analiză şi sinteză a candidaţilor şi de înţelegere a tematicii de specialitate, în concordanţă cu nivelul şi specificul funcţiilor publice pentru care se organizează concursul.