justitieDecizia Curţii Constituţionale nr. 279/2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 431/2015.

Astfel Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată într-un dosar al Tribunalului Bihor – Secţia I civilă şi constată dispoziţiile art. 52 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, potrivit cărora:
(1) Contractul individual de muncă poate fi suspendat din iniţiativa angajatorului în următoarele situaţii: […]
b) în cazul în care angajatorul a formulat plângere penală împotriva salariatului sau acesta a fost trimis în judecată pentru fapte penale incompatibile cu funcţia deţinută, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti.

În final Curtea admite excepţia de neconstituţionalitate și respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, acestea nefiind aplicabile în litigiul în cadrul căruia a fost invocată excepţia de neconstituţionalitate.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.