Category: Contracte

 • Ce prevede Codul civil despre donație?

  Donația este un proces realizat printr-un contract, prin care o persoana care are titlul de donator cedeaza către alta persoană dreptul de proprietate al unui bun mobil sau imobil, în mod gratuit și irevocabil (pot exista excepții).

 • Noutăţi privind procedura de înregistrare a contractelor de fiducie

  Fiducia este operaţiunea juridică prin care unul sau mai mulţi constituitori transferă drepturi reale, drepturi de creanţă, garanţii ori alte drepturi patrimoniale sau un ansamblu de asemenea drepturi, prezente ori viitoare, către unul sau mai mulţi fiduciari care le exercită cu un scop determinat, în folosul unuia sau mai multor beneficiari.

 • Un proiect de act normativ prevede Procedura de înregistrare a contractelor de fiducie

  Agenția Naţională de Administrare Fiscală a lansat în dezbatere publică proiectul de ordin al preşedintelui ANAF pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de fiducie, de organizare şi funcţionare a Registrului central al fiduciilor, precum şi a modelului şi conţinutului formularului „Declaraţie de înregistrare a contractelor de fiducie”.

 • ICCJ. Promisiunea bilaterală de vânzare-cumpărare

  Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a hotărât că, în cazul unei promisiuni bilatarale de vânzare-cumpărare a unei suprafeţe de teren încă nedelimitată, promitentul vânzător îşi asumă şi obligaţia de a contribui, prin toate mijloacele, la delimitarea suprafeţei ce face obiectul convenţiei, în baza art. 1272 alin. 1 C. civ. (contractul valabil încheiat obligă nu…

 • Noua procedură de înregistrare a contractelor de închiriere!

  Contribuabilii care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare, au obligaţia să declare contractul de închiriere la organul fiscal, în termen de 30 de zile de la data încheierii contractului între părţi. În cazul în care bunul închiriat este deţinut în comun, contractul se va declara de către…

 • Parteneriatul public-privat, reglementat printr-un nou act normativ. Care sunt știrile juridice?

  Parteneriatul, cooperarea, sunt departe de-a fi realități sau concepte specifice doar epocii moderne. Au fost prezente, ca factori ai dezvoltării, de-a lungul întregii istorii umane. Nimeni n-ar putea pretinde, rămânând fidel realitatii, că Marea Piramidă din Egipt sau Marele Zid Chinezesc ar fi putut să fie clădite, lejer, și în absența unor asemenea relații interumane.…

 • Condițiile aplicabile contractelor de achiziție aferente investițiilor finanțate din fonduri publice. Noutăți legislative!

  „Contractul este legea părților”, se spune, pe bună dreptate. În același timp, s-a considerat că, în privința mai multor categorii de contracte, printre care și cele de achiziție „aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice” se impune fixarea unor jaloane solide și-a unor limite clare, dincolo de care nu se poate trece fără a…

 • Executarea silită a unei creanțe garantate printr-un contract de ipotecă

  Înainte vreme atunci când oamenii își dădeau cuvântul acesta valora mai mult decât orice act semnat. Vremea a trecut și oamenii au ajuns să pună preț mai mare pe ceea ce rămâne decât pe cuvântul dat, deoarece au realizat că „verba volant scripta manent” („Vorba zboara ceea ce este scris rămâne”). Atunci când semnezi un…

 • Avem un nou tip de contract, contractul de activitate sportivă. Ce trebuie să conţină acesta?

  Contractul de activitate sportivă reprezintă una din modificările aduse Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000. Ca să înţelegem şi mai bine acest tip de contract de acum înainte structurile sportive de drept public, organizate ca servicii în cadrul administrației publice locale şi care nu puteau încheia raporturi juridice specifice activității sportive cu sportivii de performanță…

 • Atenţie la clauzele abuzive din contractele de creditare!

  Cine nu are în ziua de astăzi un contract de credit încheiat cu o instituţie bancară. Însă trebuie să fim atenţi la clauzele contractuale prevăzute deoarece nu de puţine ori instanţele au constatat clauze abuzive în contractele de credit. Potrivit ştirilor juridice, instanţa a constatat că clauza potrivit căreia “banca îşi rezervă dreptul de a…