Categories
Articole Dreptul muncii Salarizare

Salariaţii din instituţiile de învăţământ de stat vor beneficia şi în acest an de vouchere de vacanţă!

Salariaţii din instituţiile de învăţământ de stat vor beneficia şi în acest an de vouchere de vacanţă.

Modalitatea de acordare a voucherelor de vacanţă în anul 2020 în unităţile/instituţiile de învăţământ de stat, Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi alte instituţii publice din subordinea acestuia a fost stabilită prin Ordinul nr. 4635/2020 publicat în Monitorul Oficial nr. 566/2020.

Beneficiază de vouchere de vacanţă personalul încadrat în instituţiile de învăţământ, care a desfăşurat activitate în anul 2020, indiferent de durata acesteia, inclusiv personalul pensionat sau detaşat.

În anul 2020, salariaţilor din unităţile de învaţământ li se acordă o singură indemnizaţie de vacanţă, sub formă de vouchere, pe suport electronic, în cuantum de 1.450 lei pentru un salariat, în limita sumelor prevăzute în buget alocate cu această destinaţie.

În cazul salariatului al cărui contract individual de muncă sau raport de serviciu, la data acordării voucherelor de vacanţă, este suspendat sau a încetat în cursul anului 2020, acesta poate beneficia de vouchere de vacanţă numai dacă, în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, depune la unitate o cerere în acest sens, precum şi dovada achitării impozitului aferent prin virament bancar în contul unităţii.

În cazul încadrării în sistem de cumul sau plata cu ora, voucherele de vacanţă sunt acordate de către angajatorii unde beneficiarii în cauză îşi au funcţia de bază. Beneficiarii au obligaţia de a depune la unitate o declaraţie, în scris, în care să precizeze angajatorul unde au funcţia de bază.

Beneficiarul poate utiliza voucherele de vacanţă pe suport electronic pe baza actului de identitate numai pentru achiziţionarea de servicii turistice de la unităţile afiliate.

Voucherul de vacanţă are perioadă de valabilitate de un an de la data alimentării suportului electronic, fără a se înţelege că aceasta este perioada de valabilitate a suportului electronic.

Potrivit ştirilor juridice, angajatorii sunt obligaţi să înştiinţeze beneficiarii cu privire la data alimentării suportului electronic şi valoarea voucherelor de vacanţă transferate pe acesta.