Categories
Articole Dreptul muncii Salarizare

ÎCCJ. Indemnizaţia de hrană acordată personalului din sistemul sanitar se cuprinde în baza de calcul a contribuţiilor începând cu data de 1 ianuarie 2018!

Unele dispoziţii din Codul fiscal coroborate cu dispoziţii dn Legea salarizării unitare au condus la probleme de interpretare iar în acest sens a fost sesizată Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Obiectul sesizării

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost sesizată în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: “dacă interpretarea coroborată a dispoziţiilor art. 139 alin. (1) lit. a) şi art. 142 lit. s) pct. 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu art. 18 alin. (1) din Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, conduce sau nu la concluzia că indemnizaţia de hrană acordată salariaţilor bugetari din domeniul sănătăţii, începând cu data de 1 ianuarie 2018, se cuprinde în baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale; dacă interpretarea coroborată a dispoziţiilor art. 157 alin. (1) şi (2), art. 142 lit. s) pct. 3 din Codul fiscal şi art. 18 alin. (1) din Legea – cadru nr. 153/2017 conduce sau nu la concluzia că indemnizaţia de hrană acordată salariaţilor bugetari din domeniul sănătăţii, începând cu data de 1 ianuarie 2018, se cuprinde în baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate“.

Practica instanţelor naţionale

Într-o opinie, s-a susţinut că indemnizaţia de hrană acordată salariaţilor bugetari din domeniul sănătăţii, începând cu data de 1 ianuarie 2018, se cuprinde în baza de calcul al contribuţiilor de asigurări sociale şi contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate.

În sens contrar, a fost exprimată opinia în sensul că indemnizaţia de hrană acordată salariaţilor bugetari din domeniul sănătăţii, începând cu data de 1 ianuarie 2018, nu se cuprinde în baza de calcul al contribuţiilor de asigurări sociale şi contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate.

Decizia ÎCCJ

S-a constatat că singurele excluderi din baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate sunt cele prevăzute de alin. (2) al art. 157 din Codul fiscal, care face trimitere şi la art. 142 din acelaşi act normativ, inclusiv lit. s), dar care, aşa cum s-a arătat deja, nu poate fi interpretat în sensul altei excluderi în afara celor prevăzute expres, între care nu se regăseşte indemnizaţia de hrană.

Prin Decizia nr. 5/2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 480/2020, a fost admisă sesizarea şi s-a stabilit că în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 139 alin. (1) lit. a), art. 142 lit. s) pct. 3, precum şi ale art. 157 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, indemnizaţia de hrană acordată personalului din sistemul sanitar se cuprinde în baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale şi în baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, începând cu data de 1 ianuarie 2018.