Categories
Articole Dreptul muncii Piaţa muncii

A fost admisă o excepţie de neconstituţionalitate privind încadrarea în condiţii deosebite de muncă!

Curtea Constituţională a fost sesizată să se pronunţe asupra excepţiei de neconstituţionalitate prin care s-a solicitat să se constate că activitatea desfăşurată în calitate de medici primari, respectiv asistenţi medicali principali în cadrul laboratorului de prosectură din cadrul Institutului de Medicină Legală “Mina Minovici” este încadrată în condiţii deosebite de muncă, în temeiul art. 22 din Legea nr. 104/2003.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii acesteia susţin, în esenţă, că dispoziţiile de lege criticate, potrivit cărora este încadrat în categoria locurilor de muncă în condiţii deosebite de muncă personalul care îşi desfăşoară activitatea în serviciile de anatomie patologică şi prosecturi ale spitalelor, precum şi personalul disciplinelor universitare de anatomie, de histologie, de anatomie patologică şi al catedrei de biologie celulară, sunt neconstituţionale, întrucât exclud personalul care desfăşoară aceleaşi activităţi în cadrul Institutului Naţional de Medicină Legală “Mina Minovici”.

Astfel, se consideră că această excludere este discriminatorie.

Curtea Constituţională constată că dispoziţiile de lege criticate instituie pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea în serviciile de anatomie patologică şi prosecturi ale spitalelor, precum şi personalul disciplinelor universitare de anatomie, de histologie, de anatomie patologică şi al catedrei de biologie celulară beneficiul încadrării în categoria locurilor de muncă în condiţii deosebite de muncă.

Potrivit ştirilor juridice, Curtea consideră că, reglementând soluţia legislativă cuprinsă în art. 22 din Legea nr. 104/2003, legiuitorul a avut în vedere că indiferent ce demersuri se fac în sensul diminuării ori limitării factorilor de risc ce derivă din activitatea de manipulare a cadavrelor umane, este imposibilă înlăturarea totală a acestora, astfel că locurile de muncă unde se desfăşoară această activitate vor păstra mereu caracteristicile locurilor de muncă în condiţii deosebite.

Curtea reţine că principiul egalităţii în drepturi presupune instituirea unui tratament egal pentru situaţii care, în funcţie de scopul urmărit, nu sunt diferite.

Aşadar, nesocotirea principiului egalităţii în drepturi are drept consecinţă neconstituţionalitatea privilegiului sau a discriminării care a determinat, din punct de vedere normativ, încălcarea principiului.

În Monitorul Oficial nr. 199/2020 a fost publicată Decizia nr. 53/2020 prin care CCR a admis excepţia de neconstituţionalitate şi constată că soluţia legislativă cuprinsă în art. 22 din Legea nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului, care exclude personalul care desfăşoară activitatea de anatomie patologică şi prosectură în instituţiile de medicină legală de la încadrarea în categoria locurilor de muncă în condiţii deosebite de muncă, este neconstituţională.