Categories
Articole Dreptul muncii Salarizare

Din august salariile profesorilor cresc! Statul le acordă și alte beneficii salariale!

salariu profesor
Se spune că „atunci când un stat nu își plătește profesorii, copiii sunt cei ce plătesc în cele din urmă.” (Guy Bedos) Rezultatele școlare ale elevilor și, în special, cele de la bacalaureat  au demonstrat faptul că în ultimii 25 de ani învățământul românesc este într-un continuu declin. Când vezi tineri proaspăt ieșiți de pe băncile școlii care merg să se înscrie pentru a lua șomajul fără să aibă în intenție să își caute un loc de muncă sau să dorească să susțină examenul la o facultate, nu poți să nu te întrebi: cine poartă vina pentru această situație? Să fie de vină profesorii ale căror salarii sunt demotivante, să fie elevii care și-au pierdut în timp interesul pentru învățătură sau vina o poartă statul care nu a investit în învățământ și, implicit, în viitorul acestei țări?

Pare că, în ceasul al doisprezecelea, legiuitorul a decis să mărească salariile profesorilor înțelegând cât de importantă este misiunea acestor oameni care, prin dăruire și talent, reușesc să scrie pe tabla vieții lucruri pe care elevii nu le uită nicicând, pentru că „elevii mănâncă ceea ce au digerat profesorii.” (Karl Kraus)

În acest sens, în Monitorul Oficial 641 din 22 august 2016 a fost publicată HG nr. 582/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 31 alin. (2), (3) şi (8), art. 33  şi 34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare. Prevederile sunt în vigoare de la data publicării.

Ce beneficii are personalul didactic de predare din învățământul preuniversitar?

Începând cu luna august 2016 vor beneficia de salariile de bază care includ salariile de încadrare aferente funcției, gradului didactic, tranșei de vechime și sporul de vechime în muncă pe gradații. Știrile juridice au stabilit că aceștia vor beneficia de indemnizație pentru învățământul special (15% din salariul de bază), gradație de merit (25% din salariul de bază), indemnizație pentru dirigenție, pentru învățători, educatoare, institutori, profesori pentru învățământul primar și cei din cel preșcolar (10% din salariul de bază sau valoarea rezultată din însumarea salariului de bază cu indemnizația pentru învățământul special și cu gradația de merit).

Vor beneficia de sume compensatorii în același cuantum ca cel pentru luna iulie 2016  care se adaugă la salariul de bază cumulat cu drepturile enumerate anterior. Totodată, se acordă suma compensatorie pentru titlul științific de doctor pentru cei care îl dețin și își desfășoară activitatea în domeniul în care l-au obținut și nu au beneficiat de această sumă și este stabilită la nivelul similar în plată pentru aceeași funcție, grad didactic, tranșă de vechime în învățământ din unitatea respectivă sau similară.

La beneficiile de mai sus se adaugă sporul de practică pedagogică, cel pentru predare simultană în învățământul primar și gimnazial, indemnizație pentru activitatea din zone izolate, spor pentru condiții de muncă aflate în plată, sume acordate din venituri proprii pentru stabilirea salariilor diferențiate cu o creștere de până la 30%.

Ce beneficii are personalul didactic auxiliar din învățământul preuniversitar?

 În afară de creșterea salariilor, li se va acorda indemnizație pentru învățământul special (15% din salariul de bază), gradație de merit (25% din salariul de bază), spor de stabilitate (15% din salariul de bază sau valoarea rezultată din însumarea salariului de bază cu indemnizația pentru învățământul special și gradația de merit pentru cei care au o vechime neîntreruptă de peste 10 ani în învățământ). Rețineți că sporul de stabilitate se acordă indiferent de perioada cât a fost acumulată vechimea celor 10 ani neîntrerupți în învățământ. Constituie vechime neîntreruptă și perioada în care s-a aflat în concediu pentru creșterea copilului sau a efectuat stagiul militar și s-a reîntors în învățământ.

Știrile juridice prevăd că vor beneficia de sume compensatorii în același cuantum ca cel pentru luna iulie 2016 care se adaugă la salariul de bază cumulat cu drepturile enumerate anterior. Vor primi și sume pentru titlul științific de doctor în aceleași condiții ca la personalul didactic de predare.

Din august 2016 vor primi și spor pentru condiții de muncă de care a beneficiat salariatul, sume acordate din venituri proprii pentru stabilirea salariilor diferențiate cu o creștere de până la 30%, spor pentru control financiar preventiv. Rețineți că toate sporurile se mențin la același nivel pentru aceeași funcție, nivel de studii și gradație corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic auxiliar cu cel care se acordă pentru anul școlar 2015-2016.

Personalul didactic auxiliar pensionat poate fi angajat prin concurs pe durată determinată de maximum 36 de luni și va beneficia de aceleași drepturi salariale ca cei încadrați pe o funcție similară într-o altă unitate de învățământ.

Ce beneficii are personalul didactic de predare, didactic auxiliar și de conducere din învățământul universitar?

Legiuitorul le acordă începând cu august 2016 gradație de merit (25% din salariul de bază), sume compensatorii în același cuantum ca cel pentru luna iulie 2016  care se adaugă la salariul de bază cumulat cu gradația de merit, suma compensatorie pentru titlul științific de doctor.

Noutățile legislative prevăd acordarea unui spor pentru conducătorii de doctorat, spor pentru condiții de muncă aflat în plată, sume acordate din venituri proprii pentru stabilirea salariilor diferențiate cu o creștere de până la 30%. Rețineți că anual se pot stabili noi cuantumuri ale salariilor diferențiate plătite din venituri proprii prin aplicare a 30% la salariul de bază.

  Statul dă, dar… în tranșe!

 Este adevărat că salariile cresc și se acordă sporuri, dar cei vizați vor beneficia de aceste creșteri în două tranșe: una în august 2016 și cealaltă începând cu 1 decembrie 2017.

În plus, dacă drepturile salariale stabilite începând cu august 2016 plus beneficiile stabilite de lege sunt mai mici decât salariul de bază aferent lunii iulie 2016 se va păstra cel din urmă dacă beneficiarul își desfășoară activitatea în aceleași condiții. Astfel, dacă salariul brut este mai mare decât cel aferent lunii iulie 2016, se va acorda 50% din creșterea rezultată începând cu luna august 2016 și 100% începând cu luna decembrie 2017.

Cu salariile mărite și cu o serie de sporuri care le vor rotunji bugetul, personalul bugetar din învățământ începe să fie plătit pe măsura muncii prestate. Să sperăm că de acum vor fi motivați să devină dascălul descris de Mihail Sadoveanu în povestirea „Domnul Trandafir”.

Vreau să cred că „Domnul Trandafir”  nu va rămâne doar o povestire uitată într-o carte rătăcită și ea prin colțurile bibliotecii, iar profesorii români se vor apropia de ceea ce reprezenta odinioară imaginea dascălului român.