Categories
Articole Dreptul muncii Medici/personal medical Salarizare Sănătate

Proiect – Medicii rezidenți care lucrează în penitenciare vor primi 670 lei lunar!

medic rezidentCred că românii cei mai norocoși sunt cei care se bucură de o sănătate de fier, fără să fie nevoiți să facă cunoștință cu atmosfera din spitalele românești. Multi dintre bolnavii, care le-au trecut pragul, au plecat marcați de zilele petrecute acolo. Cei care înfruntă zilnic ceea ce se petrece în spitale sunt medicii, asistenții, infirmierii, moașele. Pentru multi dintre ei, granița dintre viața privată și spital se confundă, multi petrecându-și mult mai mult timp alături de pacienți decât cu propria familie.

Medicii rezidenți din România sunt printre cei mai bine pregătiți, dar la capitolul remunerație suntem codașii Europei. Dacă un rezident francez are un salariu de 1.200 euro, unul belgian câștigă lunar 1.700 euro, un rezident român în anul I are un salariu de aproximativ 200 de euro.

Prin Normele de aplicare a prevederilor art. 18 din OUG 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, publicată în Monitorul Oficial nr. 703 din 15 noiembrie 2013, s-a stabilit acordarea unei burse de 670 de lei pentru rezidenții cu salarii sub 3.000 lei.

Pentru egalitatea de tratament, între categoriile de medici ce lucrează în diferite instituții, a fost lansat, în 7 ianuarie 2015, în dezbatere publică, de către Ministerul Justiției, un proiect de Ordin al ministrului justiției pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 18 din OUG 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, cu modificările și completările ulterioare, pentru medicii rezidenți din sistemul administrației penitenciarelor.

În ce condiții se va acorda bursa rezidenților?

Pentru că la data apariției normelor de aplicare a OUG 103/2013, legiuitorul nu a prevăzut plata bursei către toți medicii rezidenți, se propune, prin acest proiect ca, începând cu 1 ianuarie 2014, medicii rezidenți, medicii dentiști rezidenți și farmaciștii rezidenți din sistemul administrației penitenciarelor care au un salariu lunar brut mai mic decât 3.000 lei, care nu include drepturile aferente gărzilor efectuate pentru asigurarea continuității asistenței medicale în afara normei legale de muncă și a programului normal de lucru de la funcția de bază, să beneficieze de o bursă de rezidențiat lunară de 670 lei.

 Când se va achita și de către cine?

Plata lunară a bursei de rezidențiat se realizează de la bugetul de stat prin bugetul aprobat de Ministerul Justiției. Cu titlu de știri juridice, s-a stabilit că plata bursei se va face în luna în curs pentru luna anterioară, odată cu plata drepturilor salariale, de către unitățile din sistemul administrației penitenciarelor unde medicii rezidenți lucrează.

Care dintre medicii rezidenți ce lucrează în penitenciare vor primi bursa?

În afara condiției impuse de a lucra în sistemul penitenciarelor, de a avea un salariu lunar brut mai mic decât 3.000 lei, medicii rezidenți pe locuri vor putea beneficia de bursă dacă au încheiat contract individual de muncă pe durată determinată la acea unitate sanitară din cadrul penitenciarului. În schimb, medicii rezidenți pe post vor primi bursa dacă au încheiat contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată cu unitatea sanitară. Vor primi bursa și rezidenții care își reiau activitatea ca urmare a încetării situațiilor care au dus la suspendarea contractului individual de muncă.

Rețineți că suma de 670 lei, primită cu titlu de bursă de rezidențiat, nu face parte din salariul brut, nu este supusă impozitului pe venit, nu constituie bază de calcul pentru contribuțiile de asigurări sociale de stat, asigurări de șomaj, asigurări sociale de sănătate sau pentru accidente de muncă și boli profesionale.

În ce situații medicii rezidenți nu vor beneficia de bursă?

Legiuitorul a stabilit cazurile în care nu va acorda această bursă: concediu pentru incapacitate temporară de muncă, concediu de maternitate, concediu paternal, concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani, concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau în cazul copilului cu handicap pentru afecțiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani.

Nu vor beneficia de bursă nici medicii rezidenți care îndeplinesc o funcție de conducere salarizată în sindicat, participă la grevă, sunt în concediu pentru formarea profesională, au absențe nemotivate sau sunt în concediu fără plată pentru studii sau interese personale.

Cu titlu de știri juridice, legiuitorul a stabilit că nu vor beneficia de bursa de rezidențiat, medicii rezidenți pe toată durata în care efectuează stagii de pregătire în afara României sau în perioada concediilor de odihnă.

În ce cazuri încetează plata bursei de rezidențiat?

Având în vedere scopul ei, de a fi un ajutor acordat doar medicilor rezidenți, bursa nu se mai achită de la data încetării calității de rezident a beneficiarului. Situațiile de încetare a plății sunt: data finalizării programului de pregătire în rezidențiat, data încetării raporturilor de muncă, prin renunțare expresă sau în caz de incompatibilitate.

Cum se vor achita bursele pentru 2014 pentru medicii rezidenți care lucrează în sistemul penitenciar?

Având în vedere că toți medicii rezidenți au beneficiat de această bursă, pentru a nu crea discriminări, legiuitorul propune în cadrul acestui proiect plata bursei pe întreg anul 2014 pentru medicii rezidenți care lucrează în sistemul penitenciar.

În acest sens, unitățile din sistemul administrației penitenciarelor care îi plătesc pe medicii rezidenți care lucrează acolo au obligația de a completa un tabel cu toți medicii rezidenți, dentiștii și farmaciștii rezidenți pe post sau pe loc care lucrează în unitatea lor. În tabel vor fi menționate numele, prenumele, CNP-ul fiecărui medic, specialitatea, anul de studiu, salariul brut lunar (fără drepturile aferente gărzilor). După întocmirea tabelului, unitățile din sistemul administrației penitenciarelor au obligația de a-l transmite Direcției Economico-Administrative din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor și răspund pentru corectitudinea datelor înscrise în acel tabel.

Cu titlu de știri juridice, legiuitorul a statuat că dispozițiile prevăzute în acest proiect legislativ referitor la acordarea bursei de rezidențiat se aplică și medicilor rezidenți, medicilor dentiști rezidenți și farmaciștilor rezidenți din sistemul administrației penitenciarelor care efectuează programul de pregătire în a doua specialitate.

Medici bine pregătiți, dar prost plătiți

Având în vedere costurile pe care le are de suportat un medic rezident, plata bursei este binevenită, însă, mulți consideră că valoarea ei este destul de mică. Cu o floare nu se face primăvară!

Anual ajung pe piața muncii aproximativ 2500 medici, iar în afară pleacă 3.000. Am ajuns să exportăm mai mulți medici decât produce sistemul! Ca să împiedicăm exodul medicilor, de a căror pregătire beneficiază pacienții altor țări, cred că ar trebui să li se acorde salarii care să îi motiveze să rămână să-l trateze pe pacientul român. Marii perdanți ai exodului medicilor în străinătate, suntem noi, românii!