Categories
Fiscalitate Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect – Completarea reglementărilor contabile

downloadPrin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.286/2012 au fost aprobate Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată.
În reglementările contabile aprobate prin acest ordin sunt cuprinse prevederi referitoare la modul de contabilizare a unor operaţiuni economico-financiare şi un Plan de conturi, precum şi o funcţiune simplificată a conturilor respective.
Astfel, s-a constatat necesitatea completării acestuia, elaborându-se proiectul de Ordin al ministrului finanţelor publice privind completarea reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată.
Un aspect care se propune a fi reglementat prin proiectul de ordin se referă la contabilizarea activelor din domeniul explorării şi evaluării resurselor minerale, pentru care se propun conturi distincte care să evidenţieze elementele de natura activelor necorporale, respectiv corporale, corespunzătoare acestui domeniu.