Tag: reglementări

 • S-a reţinut un element de neconstituţionalitate al procedurii de cameră preliminară!

  Judecătorul de cameră preliminară soluţionează cererile şi excepţiile formulate ori excepţiile ridicate din oficiu, în camera de consiliu, pe baza lucrărilor şi a materialului din dosarul de urmărire penală şi a oricăror înscrisuri noi prezentate, ascultând concluziile părţilor şi ale persoanei vătămate, dacă sunt prezente, precum şi ale procurorului. Art. 345 C. procedură penală reglementează…

 • Se pregătesc noi reglementări pe piaţa cerealelor!

  Vânzarea cerealelor de către producătorii agricoli, pe piaţa internă sau la export, se va face pe baza unor contracte de vânzare stabilite în mod unitar din punctul de vedere al clauzelor și condițiilor pentru toți producătorii agricoli. Măsura este inclusă într-o ordonanță de urgență adoptată de Guvern, în scopul întăririi disciplinei și creșterii responsabilității partenerilor…

 • Noi reglementări referitoare la pensiile avocaților

  Legea nr. 72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților publicat în Monitorul Oficial nr. 342/2016, prevede unificarea reglementărilor privind drepturile la pensie ale avocaţilor. Astfel că, femeile, cât şi bărbaţii, se vor pensiona la vârsta de 65 de ani. În ceea ce priveşte stagiul minim de cotizare pentru femei şi bărbaţi, acesta a…

 • Pâinea – un produs foarte căutat. Panificaţia? Un domeniu sever reglementat!

  Pe vremea când bunicii noştri erau prunci şi când 70% din populaţia României trăia în mediul rural, pâinea era considerată un aliment de lux. Mămăliga era hrana cea mai accesibilă! Tot atunci, România era numită “grânarul Europei”, iar grâul românesc se bucura de mare căutare, pretutindeni. Pâinea albă, pe care astăzi nutriţioniştii o acuză că…

 • Taxele consulare pentru întocmirea mai multor documente au fost eliminate

  În Monitorul Oficial nr. 742 din 13 octombrie 2014 a fost publicată O.U.G. nr. 64/2014, care a modificat Legea nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate. Documentul care a intrat în vigoare pe 13 octombrie a eliminat taxele…

 • Raportări contabile ce trebuie depuse până la data de 18 august 2014

  În acest an, operatorii economici care înregistrează o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei vor depune raportările contabile până la data de 18 august 2014, prevederea aplicandu-se inclusiv subunităţilor deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinand Spaţiului Economic European, indiferent de exerciţiul financiar ales. Modul de raportare contabilă la 30 iunie…

 • Reglementările fiscale din UE vor fi examinate

  Obstacolele fiscale reprezintă unul dintre factorii principali care îi descurajează pe cetăţenii UE să plece din statul lor de origine pentru a-şi căuta un loc de muncă într-un alt stat membru. Potrivit unui comunicat al Comisiei Europene, reglementările fiscale din toate ţările membre vor fi examinate, pentru a se asigura că cetăţenii europeni mobili nu sunt…

 • Contractul de arendă – reglementări

  Potrivit articolelor 1836 – 1850 din Codul Civil, publicat în Monitorul Oficial pot fi arendate orice bunuri agricole cum ar fi: a) terenurile cu destinaţie agricolă, din care fac parte: terenuri agricole productive – arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, arbuştii fructiferi, plantaţiile de hamei şi duzi, păşunile împădurite, terenurile ocupate cu construcţii şi instalaţii agrozootehnice, amenajările…

 • Proceduri noi pentru beneficiarii de fonduri UE

  Beneficiarii din mediul privat vor derula o procedură simplificată în cazul achiziţiilor de bunuri de peste 30.000 de euro, a celor de servicii cu o sumă cuprinsă în intervalul 30.000-200.000 de euro, respectiv a achiziţiilor de lucrări cu o valoare cuprinsă în intervalul 100.000 – 5.000.000 de euro, ca urmare a abrogării Ordinului de ministru…

 • Schimbări majore la penalităţile datorate statului

  Legea nr. 267/2013 privind aprobarea OUG nr. 50/2013 referitoare la reglementarea unor măsuri financiar-fiscale a fost publicată pe 14 octombrie 2013 în Monitorul Oficial, ceea ce înseamnă că penalităţile la stat sunt calculate diferit de acum. Una dintre cele mai importante reglementări a fost cea cu privire la penalitățile de întârziere, care au început să…