Tag: tranzacţie

 • Cine poate invoca o excepţie de neconstituţionalitate?

  Prin tranzacţie părţile previn sau sting un litigiu, inclusiv în faza executării silite, prin concesii sau renunţări reciproce la drepturi ori prin transferul unor drepturi de la una la cealaltă. Tranzacţia poate fi constatată şi prin hotărâre judecătorească. Potrivit art. 2.278 C. civil tranzacţia care este constatată printr-o hotărâre judecătorească poate fi desfiinţată prin acţiune…

 • Tranzacţii imobiliare care se încheie la o valoare mai mică

  Conform Noului Cod Fiscal, notarii publici sunt obligaţi să anunţe organele fiscale în momentul în care constată că o tranzacţie imobiliară se încheie la o valoare mai mică decât cea stabilită printr-un studiu de piaţă profesionist. Astfel, Adrian Vascu, fostul preşedinte al ANEVAR consideră că vânzătorii şi cumpărătorii nu trebuie să semneze un contract de vânzare – cumpărare…

 • S-a modificat Legea energiei electrice şi a gazelor naturale

  În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 801 din 11 octombrie 2016 a fost publicată Ordonanţa de urgenţă nr. 64/2016 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012. Ordonanța de urgenţă prevede următoarele modificări: furnizorului de gaze naturale i se adaugă obligația de a achiziţiona gazele naturale pe care…

 • Informații cu privire la transferul exploatațiilor agricole

  Fermierii care au avut transfer de exploatație în 2015 sunt indignaţi că încă nu au primit niciun ban pentru campania anului trecut. Astfel, sunt 4963 de producători agricoli cu cerere de plată în sectorul vegetal implicați în transferul de exploatație iar Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) achitase până la începutul lunii iunie 2138 de…

 • Acordul de recunoaștere a vinovăției de către inculpat, motiv de sesizare al CCR

  O dată cu apariția noului Cod de Procedură Penală legiuitorul român a intenționat să promoveze noi instituții de drept procesual penal dorind o schimbare radicală a modului de desfășurare a procesului penal. O astfel de instituție nou introdusă a fost cea a acordului de recunoaștere a vinovăției care permite inculpatului să participe la stabilirea pedepsei…

 • Birourile notariale ar putea încasa taxe locale de la contribuabilii cu restanţe

  Oricare dintre noi se poate găsi, la un moment dat, în situaţia de a înstrăina un bun impozabil – o casă, o maşină! La înstrăinarea acestor bunuri, este necesar şi certificatul de atestare fiscală, care vădeşte achitarea tuturor obligaţiilor fiscale de plată datorate autorităţii administraţiei publice locale în a cărei rază e înregistrat fiscal bunul…

 • Proiect de hotărâre privind Memorandumul cu Rompetrol

  Într-un comunicat al Executivului se arată că Guvernul a aprobat o hotărâre pentru aprobarea tranzacţiei şi a unor măsuri de implementare, convenite prin Memorandumul de Întelegere, încheiat între statul român şi The Rompetrol Group N.V., semnat la Bucuresti la 15 februarie 2013. Prin această hotărâre, se atenuează litigiile dintre Ministerul Finanţelor şi Rompetrol Group N.V.…

 • Eşti în pericol de a fi expropriat? Cum se procedează?

  Odată cu topirea zăpezii, vechile troiene de zăpadă conturează acum terenuri maiestuase, perfecte pentru a fi exploatate. În vârful unei coline, se află căsuţa domnului Tache. De pe verandă acesta priveşte degajat împrejurimile. Domnul Tache nu a fost niciodată un om bogat. A existat însă, o perioadă în viaţa lui pe care şi-o aminteşte cu…

 • Proiect – Completarea reglementărilor contabile

  Prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.286/2012 au fost aprobate Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată. În reglementările contabile aprobate prin acest ordin sunt cuprinse prevederi referitoare la modul de contabilizare a unor operaţiuni economico-financiare şi un Plan de conturi, precum şi o…