Tag: raportare financiară

 • Au fost modificate Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale

  În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 792 din data de 17 septembrie 2018 a fost publicat Ordinul nr. 3067/2018 pentru completarea unor reglementări contabile. Au fost modificate Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate: – prin introducerea unei noi subsecțiuni 4.13.6. „Distribuirea de dividende în cursul exercițiului financiar”; –  în Planul de conturi general cuprins…

 • Proiect de Norme privind aplicarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară

  În data de 12 august 2015, Autoritatea de Supraveghere Financiară a lansat în dezbatere publică proiectul de Normă privind aplicarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) de către societăţile de asigurare, asigurare-reasigurare şi de reasigurare. Obiectivul principal al acestui proiect de act normativ este acela de pregătire a societăților în vederea aplicării IFRS ca unic…

 • Dezbatere privind proiectul cu referire la Reglementările contabile conforme cu IFRS

  La 20 august Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a lansat în dezbatere publică proiectul de Regulament pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS). Potrivit proiectului, regulamentul este aplicabil următoarelor categorii de entități: – societăţi de servicii de investiţii financiare și de administrare a investiţiilor; – organisme de plasament colectiv și case de compensare; – operatori…

 • Proiect – Completarea reglementărilor contabile

  Prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.286/2012 au fost aprobate Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată. În reglementările contabile aprobate prin acest ordin sunt cuprinse prevederi referitoare la modul de contabilizare a unor operaţiuni economico-financiare şi un Plan de conturi, precum şi o…