Tag: organizatie profesionala

  • Ce prevede Statutul Colegiului Dieteticienilor din România?

    Profesia de dietetician are caracter umanitar fiind de interes public, cu statut de profesie reglementată prin normele legale curente privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale. În Monitorul Oficial nr. 670/2020 a fost publicat Ordinul nr. 1268/2020 pentru aprobarea Statutului Colegiului Dieteticienilor din România. Colegiul Dieteticienilor din România este organizaţie profesională, neguvernamentală, apolitică şi îşi desfăşoară…

  • S-a aprobat noul Statut al Uniunii Notarilor Publici. Află ce drepturi şi obligaţii au notarii!

    Singura organizaţie profesională a notarilor de pe teritoriul României e Uniunea Naţională a Notarilor Publici, posedând personalitate juridică, patrimoniu şi buget. Este o organizaţie de interes public şi are caracter apolitic. Uniunea Notarilor Publici posedă autonomie financiară, funcţională. Ea apără interesele profesionale ale notarilor, îi reprezintă şi susţine îmbunătăţirea pregătirii lor profesionale. Toţi notarii din…