Tag: extravilan

 • Proprietarii de terenuri trebuie să ia măsuri de combatere a ambroziei. Este lege!

  În frumoasele legende ale anticei Elade, ambrozia era un aliment aparte, rezervat numai puternicilor zei ai Olimpului, cărora le conferea tinerețe veșnică, viață fără de sfârșit. Dar tot ambrozie se numește și o plantă pe care autoritățile o consideră atât de primejdioasă pentru sănătatea umană, încât recent a trebuit să fie „scoasă în afara legii”.…

 • Noutăți legislative! A fost modificat Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru

  Situația juridică a unui imobil trebuie să poată fi cunoscută oricând este nevoie, cu minime eforturi! Prin urmare, oricând trebuie să se poată stabili cu precizie, cu privire la un imobil oarecare, cine este proprietarul său, dacă există ipoteci, sarcini imobiliare sau indisponibilizări. Obiectul publicității imobiliare bazată pe sistemul de evidență al cadastrului general este…

 • Programul naţional de cadastru: finanţarea înregistrării sistematice pentru municipii, orașe, comune. Noi precizări!

  Bine era ca majoritatea covârșitoare a imobilelor din țară să fi fost deja înscrise în evidențele cadastrale, dar… mai bine mai târziu decât niciodată. Sau mai bine parțial decât deloc! După cum se știe, cadastrul şi cartea funciară alcătuiesc un sistem unitar, obligatoriu, de evidenţă tehnică, economică, juridică a imobilelor de pe teritoriul ţării.

 • Cadastru gratuit la nivel național! În ce condiții se va realiza?

  Constituția garantează dreptul de proprietate, însă până să ne asumăm angajamente internaționale că vom acționa în acest sens, nimeni nu a părut deranjat că nu s-a făcut nimic în această privință. Ne-am luat angajamentul  să înregistrăm toate imobilele în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, pentru că este în interesul cetățenilor, dar și al…

 • De distrus, multe s-au distrus. Măcar păşunile să fie valorificate şi protejate!

  Creşterea animalelor nu-i o activitate prea îmbietoare pentru cei crescuţi în puf, atunci când trebuie luată de la zero. Dar alimentele de origine animală sunt consumate cu sârg de majoritatea românilor. Viaţa aspră de la stână îl face pe orăşean să dea bir cu fugiţii. Dar puţini ar refuza o strachină de brânză cu smântână!…

 • Noi obstacole în vânzarea terenurilor agricole

  Conform ultimelor noutăţi legislative, la 11 aprilie va intra în vigoare Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării – cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan, publicată în Monitorul Oficial nr. 178 din 12 martie 2014. Potrivit actului normativ, pentru a putea vinde un teren, proprietarul trebuie să depună la primărie o cerere…

 • Noi vrem (să dăm) pământ…străinilor!

  Pe când eram elevă am învățat că, de-a lungul tumultoasei noastre istorii, pe român l-au salvat de la sărăcie și i-au asigurat o pâine pe masă pământul- pe care-l lucra cu sudoarea frunții și vitele din gospodărie. Pământurile treceau din tată-n fiu și era o mândrie să ai ce lucra și să te bucuri de…

 • Cererea de reexaminare a proiectului privind vânzarea de terenuri agricole cetăţenilor străini – aprobată

  Cererea de reexaminare a preşedintelui României referitor la legea cu privire la unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan a fost aprobată de Plenul Camerei Deputaţilor. Astfel, cetăţenii şi persoanele juridice care aparţin unui stat membru al Uniunii Europene sau statelor care sunt parte la Acordul privind Spaţiul Economic European sau…

 • Modificarea procedurii de vânzare a unui teren

  Potrivit unui nou proiect de lege vânzarea terenurilor agricole extravilane, fără respectarea dreptului de preempţiune al coproprietarilor şi vecinilor persoane fizice şi arendaşilor, s-ar putea sacţiona cu o amendă contravenţională de la 50.000 lei la 100.000 de lei. Dacă proiectul legislativ va trece de Camera Deputaţilor, prevederile acestuia se vor aplica persoanelor fizice, cetăţeni români,…

 • Măsuri de reglementare a vânzării–cumpărării terenurilor agricole din România

  Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a publicat spre dezbatere proiectul de Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri de reglementare a vânzării–cumpărării terenurilor agricole din România situate în extravilan, de către persoane fizice, precum înfiinţarea Autorităţii pentru Administrarea şi Reglementarea Pieţei Funciare. Astfel, actul normativ arată că terenurile agricole situate în extravilan pe o rază de 10…