Tag: document justificativ

  • Ordonanţarea cheltuielilor privind ajutorul de stat pentru compensarea creşterii preţului la combustibil

    Angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor se realizează de către ordonatorul principal de credite sau persoana căreia i-au fost delegate aceste atribuţii, exclusiv în baza dispoziţiei de plată a ajutorului de stat pentru compensarea creşterii preţului la combustibil, emisă de către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., în calitate de administrator al schemei.

  • Documentele ce demonstrează calitatea de asigurat

    Casa Națională de Asigurări de Sănătate, a lansat în dezbatere publică un proiect de Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobândirea calităţii de asigurat. Potrivit proiectului de act normativ, documentele prin care se atestă calitatea de asigurat sunt, adeverinţa de asigurat eliberată prin grija casei de asigurări la care este înscris…