Tag: cim

 • Contractul individual de muncă și perioada de probă!

  Pentru verificarea aptitudinilor salariatului la încheierea contractului individual de muncă se poate stabili o perioadă de probă. Potrivit Codului muncii, perioada de probă nu este obligatorie. Este o opțiune, pe care o poate utiliza angajatorul pentru a evalua adaptabilitatea, competențele și potențialul salariatului. În această perioadă, angajatorul poate monitoriza evoluția angajatului, calitatea muncii sale, dar…

 • Codul Muncii. Munca de noapte!

  Conform Codului muncii, munca prestată între orele 22,00 – 6,00 este considerată muncă de noapte. Durata normală a timpului de lucru, pentru salariatul de noapte, nu va depăşi o medie de 8 ore pe zi, calculată pe o perioadă de referinţă de maximum 3 luni calendaristice, cu respectarea prevederilor legale cu privire la repausul săptămânal.

 • Reglementări privind răspunderea penală a salariatului!

  Codul muncii prevede reglementări privind răspunderea penală. Astfel, se prevede că este infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă penală fapta persoanei care, în mod repetat, stabileşte pentru salariaţii încadraţi în baza contractului individual de muncă salarii sub nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în…

 • Încheierea contractului individual de muncă!

  Contractul individual de muncă se încheie în baza consimţământului părţilor, în formă scrisă, în limba română, cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii de către salariat. Potrivit Codului muncii, părţile pot opta să utilizeze la încheierea, modificarea, suspendarea sau, după caz, la încetarea contractului individual de muncă semnătura electronică avansată sau semnătura electronică calificată.

 • Peste 16.000 de persoane au fost angajate ca urmare a programelor de ucenicie

  Ministerul Muncii anunță că peste 16.000 de persoane au fost angajate ca urmare a programelor de ucenicie desfășurate cu sprijinul Agenției Naționale pentru Ocupare a Forței de Muncă. Programele de ucenicie permit angajatorilor să-și asigure forță de muncă pregătită și adaptată propriei culturi organizaționale. În plus, angajatorii beneficiază și de o subvenție în valoare de…

 • Conflictele de muncă. Cum le rezolvăm?

  Prin conflicte de muncă se înţelege conflictele dintre salariaţi şi angajatori privind interesele cu caracter economic, profesional sau social ori drepturile rezultate din desfăşurarea raporturilor de muncă. Conform Codului muncii la încheierea contractului individual de muncă sau pe parcursul executării acestuia, părţile pot cuprinde în contract o clauză prin care se stabileşte că orice conflict…

 • Ce prevede Codul muncii despre salariații cu munca la domiciliu?

  Sunt consideraţi salariaţi cu munca la domiciliu acei salariaţi care îndeplinesc, la domiciliul lor, atribuţiile specifice funcţiei pe care o deţin. Codul muncii prevede că în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu ce le revin, salariaţii cu munca la domiciliu îşi stabilesc singuri programul de lucru.

 • Ministerul Muncii anunță că România înregistrează un record absolut al numărului de contracte de muncă!

  Ministerul Muncii anunță că România înregistrează un record absolut al numărului de contracte de muncă, cu aproape 100.000 mai multe la final de 2023 față de 2022. Anul 2023 se încheie cu două recorduri, atât în privința numărului mediu de salariați, cât și în privința numărului de contracte individuale de muncă:

 • ITM reamintește angajatorilor obligația de a majora salariile angajaților plătiți cu minimul pe economie!

  ITM reamintește că obligația angajatorilor de a majora salariile angajaților plătiți cu minimul pe economie mai mult de 24 de luni a început să producă efecte de la 1 ianuarie 2024.

 • Răspunderea patrimonială a angajatului!

  Conform Codului muncii, salariaţii răspund patrimonial, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina şi în legătură cu munca lor. În situaţia în care angajatorul constată că salariatul său a provocat o pagubă din vina şi în legătură cu munca sa, va putea solicita salariatului, printr-o notă de…