Tag: ANFP

 • Procesul – verbal de constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor de către ANFP

  Ordinul nr. 205/2023 prevede aprobarea conţinutului formularului tipizat şi caracteristicilor de tipărire ale procesului – verbal de constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor de către reprezentanţii Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. Formularul tipizat al procesului – verbal de constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor de către reprezentanţii Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici se…

 • Instrucțiuni privind publicarea anunțului de concurs pe site-ul ANFP

  Ordinul nr. 115/2023 prevede aprobarea Instrucţiunilor de publicare a anunţului privind organizarea etapei de selecţie a proiectului – pilot al concursului de ocupare a unor funcţii publice vacante pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. Autorităţile şi instituţiile publice în cadrul cărora sunt stabilite funcţiile publice vacante prevăzute la art. 619 alin. (2) lit. a)…

 • Codul administrativ a fost recent modificat!

  OUG nr. 190/2022 prevede completarea anexei nr. 51 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ. Prin ordonanța de urgență aprobată, se completează cadrul normativ astfel încât să permită Agenției Naționale a Funcționarilor Publici accesul la dosarele profesionale ale funcționarilor publici din cadrul autorităților și instituțiilor publice, prin intermediul Sistemului electronic național…

 • Instrucţiuni noi privind publicarea anunţurilor de concurs pe site-ul ANFP

  Autorităţile şi instituţiile publice organizatoare ale concursurilor pentru ocuparea funcţiilor publice vacante şi a funcţiilor publice de execuţie temporar vacante au obligaţia respectării termenelor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru înştiinţarea Agenţiei cu privire la organizarea unui concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante sau temporar vacante ori, după caz, a…

 • Organizarea şi funcţionarea ANFP

  Hotărârea nr. 785/2022 prevede organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. Agenţia asigură aplicarea strategiilor şi a Programului de guvernare în domeniul managementului funcţiei publice şi al funcţionarilor publici, precum şi al evidenţei personalului plătit din fonduri publice.

 • ANFP lansează cea de-a XIII-a ediţie a Competiţiei celor mai bune practici din administraţia publică din România

  Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP) lansează cea de-a XIII-a ediţie a Competiţiei celor mai bune practici din administraţia publică din România, un demers realizat pentru cunoaşterea şi recunoaşterea performanţei la nivelul administraţiei publice româneşti.

 • Îngheţarea salariilor. Se mai pot organiza în cursul anului 2021 concursuri de promovare?

  OUG nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal – bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene stabileşte plafonarea salariilor funcţionarilor publici la nivelul celui din luna decembrie 2020.

 • Raportul de serviciu al unui funcționar public aflat în carantină se suspendă!

  Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, conform comunicatelor transmise de aceasta, i s-a cerut opinia cu privire la următoarele dificultăţi apărute, în mare parte datorită legislaţiei specifice stării de alertă:

 • Proiectul de lege privind Codul administrativ intră în dezbatere!

  Proiectul de lege privind Codul administrativ intră la dezbatere şi vot în plenul Camerei Deputaţilor, for decizional în acest caz. Comisia parlamentară specială pentru elaborarea Codului administrativ a dat pe 20 iunie raport de admitere pentru acest proiect cu opt voturi ‘pentru’ şi trei ‘împotrivă’.

 • CCR: Acordarea sporului de risc, în afara salariului de bază

  Curtea Constituțională a României (CCR) a admis o obiecție de neconstituționalitate privind unele dispoziții cu privire la salarizare din legea de modificare a Statutului Funcționarului Public, stabilind că sporul pentru risc și suprasolicitare neuropsihică poate fi acordat personalului Agenției Naționale a Funcționarilor Publici (ANFP), dar fără a fi inclus în salariul de bază. Astfel, judecătorii au…