Bursa profesională. Cine-s beneficiarii? Ce sumă se acordă? Ce condiții trebuie îndeplinite?


„Meseria-i brățară de aur” iar „cine are carte are parte”. Parte de meserie! Ani de zile, învățământul profesional a fost ținut la colț, privit cu dispreț. Inclusiv de către guvernanți. Aparent, spre deosebire de toate celelalte state ale mapamondului, România nu prea mai avea nevoie de meseriași, de muncitori calificați. Cei mai mulți dintre părinți voiau, pentru copiii lor, doar licee și facultăți.

În același timp, meseriașii care erau cu adevărat „meseriași” au început să ia calea străinătății, unde erau plătiți pe măsura muncii și priceperii lor. Consecința? În eterna și fascinanta Românie a început să fie resimțită, tot mai acut, lipsa muncitorilor calificați. Uneori, este neașteptat de greu să găsești un electrician priceput, un tinichigiu serios sau un zidar destoinic.

Astăzi, această lipsă a personalului calificat este tot mai acută, în sectorul privat. Companiile autohtone oferă salarii consistente, dar posturile rămân neocupate. Statul nu mai știe cum să facă pentru a-i convinge pe tineri să-și îndrepte pașii către învățământul profesional. E dispus chiar să-i și plătească, numai să vină la școală!

 

Care sunt noutățile legislative?

În „Monitorul Oficial” 24/2018 a fost publicată HG 951/2017 privind modalitatea de subvenționare de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează învățământul profesional. Actul normativ va intra în vigoare din anul școlar 2018-2019.

Potrivit recentelor știri juridice, subvenționarea de către stat a costurilor pentru elevii integrați în sistemul de învățământ profesional, inclusiv învățământul dual pentru nivelul trei de calificare profesională, va fi efectuată prin Programul național de protecție socială „Bursa profesională”.

Va fi acordată o bursă profesională tuturor acelor elevi care vor frecventa învățământul profesional. Bursa va lua forma unui sprijin financiar de 200 de lei, acordat lună de lună. Cuantumul bursei poate fi supus modificării an de an, prin hotărâre a guvernului, la propunerea ministerului educației.

Vor putea primi bursă profesională, în condițiile frecventării învățământului profesional, și copiii străinilor ce beneficiază de o formă de protecție în România sau cei ai cetățenilor UE sau Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene cu drept de ședere sau rezidență pe teritoriul românesc.

Bursa profesională va fi acordată în fiecare an școlar, pe durata cursurilor școlare, a pregătirii practice și pe durata pregătirii și susținerii examenului de certificare a calificării profesionale.

 

Cine nu va putea primi bursa profesională?

Elevii din învățământul profesional care vor fi declarați repetenți la sfârșit de an școlar nu vor primi bursa profesională pentru anul de studiu pe care-l vor repeta, cu excepția cazului în care anul a fost repetat numai din cauze medicale.

Pe de altă parte, va putea deveni beneficiar de bursă profesională orice elev care a rămas repetent în vreme ce frecventa cursurile învățământului liceal, dar ulterior a ales să-și continue studiile în învățământul profesional.

Acordarea bursei se va face la cerere. Solicitarea va trebui formulată fie de către elev – dacă este major, fie de către părinte (ori persoana căreia i-a fost încredințată autoritatea părintească), atunci când este vorba despre un minor.

Atenție! Înregistrarea cererii de acordare a bursei profesionale se va efectua în fiecare an școlar, în intervalul 15-25 septembrie, la unitatea de învățământ. Dacă înmatricularea a avut loc după ce anul școlar a început, cererea va fi înregistrată în cel mult cinci zile de la înmatriculare. Dreptul de-a beneficia de bursa profesională va fi aplicat începând cu luna ce urmează datei la care a fost înmatriculat elevul.

 

Beneficiarul poate primi și alte tipuri de burse?

Trebuie specificat că elevii din învățământul profesional nu pot cumula bursa profesională cu sprijinul financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului național de protecție socială „Bani de liceu”.

Însă, elevii din învățământul profesional care beneficiază de bursa profesională pot beneficia de burse de performanță sau burse de merit. În situația în care acești elevi din învățământul profesional au dreptul să primească bursă de performanță, dar și bursă de merit, ei vor trebui să aleagă, dintre acestea două, acea bursă care are cea mai mare valoare sau care se acordă pentru o mai lungă perioadă de timp.

Un beneficiar al Programului național de protecție socială „Bursa profesională” nu poate obține, concomitent, și bursă socială. Elevii integrați în învățământul profesional, care beneficiază de orice tip de bursă de studii, finanțată complet sau doar în parte din bugetul Ministerului Educației, trebuie să aleagă între această bursă și bursa profesională.

 

Comisia de monitorizare

În fiecare unitate de învățământ în care sunt instruiți elevi în cadrul învățământului profesional va fi formată o comisie, ce se va ocupa de monitorizarea acordării bursei profesionale. Comisia va avea 3-5 membri.

Potrivit ultimelor știri juridice, orice modificare survenită la nivelul listei potențialilor beneficiari și a sumelor estimate a fi de trebuință pentru plata bursei profesionale va fi efectuată de către Comisia de monitorizare a acordării bursei profesionale pe baza documentelor furnizate de către unitatea de învățământ.

 

Abateri și sancțiuni

Dacă un elev oarecare va avea peste zece absențe nemotivate într-o lună, luna următoare nu va mai beneficia de bursă profesională. Totuși, sancțiunea nu va fi aplicată atunci când va fi vorba despre absențele înregistrate în ultima lună a anului școlar anterior.

Dacă elevul a săvârșit abateri disciplinare grave, care au condus la scăderea mediei la purtare sub nota 7 în semestrul întâi al anului școlar în curs, bursa profesională nu va mai fi acordată vreme de trei luni calendaristice din cel de-al doilea semestru al anului școlar în curs.

Totodată, bursa profesională nu va mai fi acordată vreme de 3 luni calendaristice din semestrul întâi al anului școlar următor, atunci când elevul a comis grave abateri disciplinare, care au pricinuit scăderea mediei generale la purtare sub nota 7, în anul școlar anterior.

Așadar, n-a greșit cine a zis că „la o mână de învățătură e de trebuință o căruță de purtare bună”. Cine-și cunoaște interesul, respectă regulile, încasează bursa, își vede de învățătură și – finalmente – se alege cu o meserie. Aproape că-i de prisos să mai adăugăm că meseria e mama banilor și izvorul bunăstării!