Proiect de Norme privind aplicarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară


contabilitate-modificari-ale-standardelor-internationale-de-raportare-financiara-1

În data de 12 august 2015, Autoritatea de Supraveghere Financiară a lansat în dezbatere publică proiectul de Normă privind aplicarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) de către societăţile de asigurare, asigurare-reasigurare şi de reasigurare.

Obiectivul principal al acestui proiect de act normativ este acela de pregătire a societăților în vederea aplicării IFRS ca unic set de situaţii financiare anuale.

Pe de o parte, adoptarea IFRS asigură încadrarea într-un mod transparent și armonizat a informațiilor în cadrul raportărilor financiare, un suport modern de analiză și interpretare tehnică pentru principalele categorii de utilizatori interni și externi, iar pe de altă parte impune definirea unor politici și principii contabile universale, însoţite de un anumit grad de detaliere a informațiilor prezentate, fapt care conduce la o implicare și o creștere a responsabilităților managerilor societăţilor.

De asemenea, proiectul conţine prevederi referitoare la întocmirea, în scop informativ, a unui al doilea set de situaţii financiare anuale în conformitate cu IFRS, dar şi alte cerinţe care să faciliteze procesul de analiză a modului de implementare a IFRS la nivelul autorităţii.